ارتباط با همکاران پایه چهارم
 

- است الکتریسیته یکی از صورت های انرژی.

2-الکتریسیته در وسایل گوناگون گرما، نور، حرکت و صدا ایجاد می کند.

3-برق منزل خطرناک است. ما برای انجام فعالیت های خود از باتری استفاده می کنیم.

4-اگر الکتریسیته از باتری به وسیله ی سیم جاری شود و پس از روشن کردن لامپ، از سیم دیگر به باتری باز گردد، مدار الکتریکی را تشکیل داده ایم.

5-اجسام رسانا به اجسامی گفته می شود که الکتریسیته را به خوبی از خود عبور می دهند. مانند: مس، طلا، آهن، نقره، آلومینیوم، چوب تر و آب لوله کشی.

6-اجسام نارسانا به اجسامی گفته می شود که الکتریسیته را از خود عبور نمی دهند. مانند چوب، کاغذ، هوا، آب مقطر، پلاستیک و شیشه.

7-برای ایجاد مدار الکتریکی به سیم، باتری و لامپ نیازمندیم.

8-از کلید برای قطع و وصل کردن جریان الکتریسیته استفاده می شود.

9-برای روشن کردن دو لامپ (دو مصرف کننده) در مدار الکتریکی، از دو روش موازی و متوالی استفاده می شود.

10-وقتی لامپ ها در مدار طوری بسته شوند که جریان الکتریسیته پس از عبور از یک لامپ از لامپ دیگر عبور کند، می گوییم لامپ ها متوالی (سری) بسته شده اند.

11-وقتی لامپ ها در مدار طوری بسته شوند که جریان برق بتواند هم زمان به هر دو لامپ وارد شود، می گوییم لامپ ها به صورت موازی بسته شده اند.

12-برق منازل ما به صورت موازی بسته شده است.

13-در اسباب بازی ها معمولاً باتری ها را به صورت متوالی می بندند.

14-در زمان استفاده از الکتریسیته باید از دستکش ایمنی و وسایل روکش دار استفاده کرد.

 

عبارت های زیر را با استفاده از لغت های داخل کادر تکمیل کنید.

 

موازی- متوالی- حرکت- صدا- نور- گرما- رسانا- نارسانا- الکتریسیته

 

1-                سیم کشی برق خانه ی ما به صورت ....................... است.

2-                الکتریسیته در اتو برقی ایجاد...................... می کند.

3-                الکتریسیته در زنگ اخبار................................ تولید می کند.

4-                تمام مواردی که الکتریسیته از آن ها عبور می کند را ..................... می نامند.

5-                لامپ روشنایی، جریان................. را به نور تبدیل می کند.

جالب و خواندنی

فلزات همگی رسانای جریان برق هستند. نقره بهترین رسانا برای جریان برق به حساب می آید. بعد از نقره، طلا، مس، آلومینیوم و آهن به ترتیب رساناهای خوب الکتریسیته اند ولی چوب، پلاستیک، شیشه، لاستیک و لاک نارسانا هستند.

روی کلمه های غلط را خط بکشید.

1-فلزات رسانای جریان الکتریسیته  نیستند – هستند

2-در اسباب بازی ها بهتر است که باتری ها را به صورت ( موازی- متوالی) ببندیم.

3-ادیسیون (برق- لامپ) را اختراع کرد.

4- در صورت پوسیدگی در سیم های رابط جریان الکتریکی، مدار درست کار (می کند- نمی کند)

پاسخ پرسش های زیر را با علامت (×) مشخص کنید.

1-الکتریسیته در کدام دسته از وسایل زیر به ترتیب گرما، نور و حرکت تولید می کند؟

£اتو، لامپ، بخاری برقی                             £لامپ، اتو، چرخ خیاطی برقی

£سمار برقی، جاروبرقی، پنکه                       £سماور برقی، تلویزیون، جاروبرقی

2-کدام ماده، رسانای الکتریسیته است؟

لاستیک£                آب £                             شیشه£                  کاغذ£

3-بریدن سیم برق خانه با قیچی بسیار خطرناک است، زیرا................

سیم قطع نمی شوند£                               قیچی نوک تیز است£

سیم دست آسیب می بیند£                       قیچی رسانای الکتریسیته به بدن است£

4-بهتر است قطع و وصل جریان الکتریسیته توسط................انجام گیرد.

سیم£                    سرپیچ£                           لامپ£                    کلیدبرق£

5-روکش سیم برق را با کدام یک از موارد زیر نمی  سازند؟

لاستیک£                پارچه£                             مس£                     پلاستیک£

6-کدام دسته از مواد زیر نارسانا هستند؟

چرم، نایلون، کائوچو£                      چوب تر، پارچه، پلاستیک£

سنگ، شیشه، آلومینیوم£                 لاستیک، کاغذ، آهن£

7-کدام یک، مدار الکتریکی را نشان می دهد؟

8-اگر در منزل شما لامپ اتاق خواب سوزد، بقیه ی لامپ ها................

روشن می مانند£                 پرنور می شوند£                  همه می سوزند£        خاموش می مانند£

9-کدام مورد زیر نادرست است؟

£با زیاد کردن باتری ها، نور لامپ بیش تر می شود.

£ در یک مدار موازی اگر یک لامپ بسوزد، لامپ بعدی نیز خاموش می شود.

£ جریان الکتریسیته از بدن ما عبور می کند.

£ آب مقطر، جریان الکتریسیته را از خود عبور نمی دهد.

10- کدام شکل، مدار موازی را نشان می دهد؟

11-مدار هنگامی بسته است که ........................

لامپ خاموش باشد.£             در مدار، کلید و باطری وجود داشته باشد.£

لامپ روشن باشد.£               لامپ ها موازی یا متوالی بسته شده باشند.£

12-استفاده از اتو و چرخ گوشت برقی را در چه ساعاتی مناسب نمی دانید؟

 

 

13-با قرار دادن کدام یک از وسایل زیر به جای£ می توانیم جریان را در مدار برقرار کنیم؟

خط کش چوبی£                 شانه ی پلاستیکی£

چوب کبریت£                    سنجاق فلزی£

 

7-در کدام یک از شکل های زیر، لامپ های 1و2 با هم متوالی و لامپ های 3و4 با هم موازی هستند؟

 

8-اگر در مدار رو به رو، لامپ(2) را خاموش کنیم، آیا برای بقیه ی لامپ ها اتفاقی می افتد؟

 

9-آزمایش کنید.

- دوسر سرپیچ را به یک سیم وصل کنید.

- چه اتفاقی می افتد؟

- فکر می کنید چرا؟

 

10- اگر الکتریسیته نبود، چه مشکلاتی برای زندگی پیش می آمد؟

 

11-بهتر است ریسه ی لامپ های چراغانی دارای چه نوع مداری باشد؟............... چرا؟

 

12-برای هر شکل یک جمله ی پندآمیز بنویسید.

1-

2-

 

13-برای راه انداختن این زنگ اخبار بهتر است از چه روشی استفاده شود؟

 

14-سیستم برق کشی کدام مورد را بهتر می دانید؟............. چرا؟

 

  نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 19:4  توسط عباس رازقندی  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM