ارتباط با همکاران پایه چهارم
 

چند روش املا نویسی و تصحیح املا

1.اگر دانش آموز ضعیفی در املا دارید می توانید او را کنار یک دانش آموز قوی تر بگذارید تا با نگاه کردن و مشورت کلمات مشکل را بنویسید زیرا بخوبی یاد می گیرد و به ذهن می سپارد .

این عمل نباید تکراری باشد . بعد از چند املا که نوشت به دانش آموز ضعیف بگویید امروز دوست شما از روی شما املا می نویسد سعی کن درست بنویسی که غلط نداشته باشی .

2. متن املا را از قبل آماده کرده یکبار برای بچه ها بخوانیم گوش کنند بعد املا را مجدد بخوانیم بچه ها املا بنویسند .

3. بازی و املا : دانش آموزان املا را روی هوا بنویسند و دانش آموز دیگر برای او تصحیح کند .

4. شاگرد پشت سر کلمات را روی پشت فرد جلویی بنویسد و شاگرد جلویی از روش حرکت انگشتی فرد عقبی بتواند لغات را بفهمد و بنویسد .

5. از دانش آموزان بخواهیم در هر ماه یکبار به والدین خود املا بگویند . و خودشان تصحیح کنند و نمره بدهند .

تصحیح املا

6. دانش آموزان املای یکدیگر را تصحیح کنند و معلم نمره را بگذارد .

7. تصحیح املای بصورت گروهی ، سرگروه  هر گروه از دانش آموزان املا را تصحیح کند .

8. معلم املا را تصحیح کند بهتر است درست غلطها را ننویسند تا خود دانش آموز درست غلط را پیدا کند و بنویسد .

9. در تصحیح املا بهتر است برای دانش آموزان ضعیف جدولی تهیه کرده تا آنرا کامل کنند .

کلمه غلط

کلمه درست

هم معنی

مخالف

هم خانواده

جمله سازی با کلمه

 

 

 

 

 

 

10. املا بصورت حفظی : ابتدا یک متن املا را دانش آموزان بخوانند سپس آن چه را که حفظ کردن بصورت املا بنویسند یکبار خود  دانش آموز متن املا تهیه کند و بار دیگر معلم متن انتخاب کند .

11. همکاران معلم می توانند در املاهای کلاس جای خود را تعویض کنند و به بچه های کلاسهای دیگر املا بگویند تا بچه ها با انواع صداها و لحن و گویش در دیکته آشنا شوند .

12. برای والدین بی سواد ، فرزند می تواند صدای خود را ضبط کند و از روی صدای خود به خودش دیکته بگوید یعنی صدای ضبط شده ی خود را جایگزین صدای اولیای هود که بی سواد هستند نماید .

سرگروه آموزش پایه چهارم

با همکاری آموزگار پر تلاش پایه چهارم

خانم امیری
  نوشته شده در  شنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 22:48  توسط عباس رازقندی  | 

به نام خدا

نام و نام خانوادگی:                                                                                          موضوع امتحان: جغرافی ماهانه اسفند

پایه چهارم                                                                                                     تاریخ امتحان:

نام آموزگار:                                                    دبستان مقداد                            مدت امتحان:

 

پاسخ صحیح را با علامت(×) مشخص کنید. (هر سؤال 5/0 نمره)

1-بزرگ ترین دریاچه ی ایران کدام است؟

هامون£                ارومیه£                            جازموریان£                        قم£

2-کدام دسته از رودهای زیر به دریای خزر می ریزند؟

اترک، کارون، کرخه£                             سفیدرود، ارس، چالوس£

کارون، کرخه، کر£                      زرینه رود، سیمینه رود، تلخه رود£

3-طولانی ترین رود ایران کدام است؟

زاینده رود£           جاجرود£                 کارون£                   سفیدرود£

4-بندر مهم کشور جمهوری آذربایجان چه نام دارد؟

ترکمن£               انزلی£                    بوشهر£                   باکو£

 

جاهای خالی را پرکنید: (هر سؤال 5/0 نمره)

5-رود کارون از شهر ................................ می گذرد.

6-رود کرخه از کوه های ............................ سرچشمه می گیرد.

7- رودهای پر آب ایران اغلب در نواحی...................... قرار دارند.

8-به خشکی هایی که سر از آب بیرون آورده اند............................ می گویند.

9-زرینه رود و سیمینه رود به دریاچه ی .................................. می ریزند.

10- دریاچه باتلاق گاوخونی در استان ............................. قرار دارد.

 

درست یا نادرست بودن جملات را با علامت (×) نشان دهید. (هر سؤال 5/0 نمره)

11- برای ذخیره کردن آب، روی رودها سد می بندند.                                               درست£     نادرست£

12- بندرعباس از بندرهای بازرگانی ایران است.                                                       درست£     نادرست£

13-دریاچه ی نمک شورترین دریاچه ایران است.                                                     درست£     نادرست£

14- رود کارون به خلیج فارس می ریزد.                                                                درست£     نادرست£

 

 

15- ایران در کدام جهت دریای خزر قرار دارد؟

16-رود کر به کجا می ریزد؟

17-آب مصرفی شهر تهران از کدام رودها تأمین می شود؟

18-دو بندر نفتی ایران را نام ببرید.

19-زاینده رود از داخل کدام شهر می گذرد؟

20-دریای خزر از چه نظر اهمیّت دارد؟

21-رود گرگان به کجا می ریزد؟

22-دو جزیره در خلیج فارس نام ببرید.

پاسخ کامل دهید: (هر سؤال 1 نمره)

23- چه عواملی موجب آلودگی دریاها می شود و چه زیان هایی دارد؟

24- روستاییان از آب رودها چه استفاده ای می کنند؟

25- چرا آب همه ی رودها برای کشاورزی مناسب نیست؟

26-ذخیره کردن آب رودها چه فایده ای دارد؟ (2مورد)

27-بندر را تعریف کنید.

 

  نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 19:19  توسط عباس رازقندی  | 

هدیه های آسمان

1-چه کسی بیش تر از هر کس دیگر به فکر بچه خرگوش ها و بقیه ی حیوانات جنگل است؟

1) مادر بچه خرگوش ها                                        2) پدر بچه خرگوش ها

3) نگهبان جنگل                                                   4) خداوند

2- کدام گزینه در ارتباط با امام جماعت صحیح نمی باشد؟

1) امام جماعت جلوتر از همه می ایستد.                              2) امام جماعت بالاتر از همه می ایستد.

3) امام جماعت تنها می ایستد.                                              4) امام جماعت اعمال را قبل از همه انجام می دهد.

3- نماز جماعت را در کجا می توان برگزار کرد؟

1) مسجدها                                                                             2) زیارت گاه ها

3) خانه های مسلمانان و مدرسه ها                                        4) همه گزینه ها صحیح است.

4- کدام یک از مساجد مهم مسلمانان، در تشغال دشمنان اسلام است؟

1) مسجدالحرام                     2) مسجدالنبی                        3) مسجدالاقصی                    4) مسجد قبا

5- جمله ی زیر در توصیف چه کسی است؟

« اگر کسی با او رفتار ناپسندی می کرد، خشم خود را فرو می برد و در عوض، با مهربانی او را راهنمایی می کرد.»

1) امام علی (ع)                     2) امام صادق(ع)                   3) امام کاظم(ع)                    4) امام جواد(ع)

6-کدام یک از موارد زیر در ارتباط با امام رضا(ع) صحیح می باشد؟

1) در مکه به دنیا آمد                                                             2) مقام جانشینی مأمون را نپذیرفت.

3) در حکومت مأمون دخالت می کرد                 4) فقط به هدایت مردم می پرداخت.

7-امام نهم ما شیعیان.......................... می باشد و فرزند..................... است.

1) امام محمد تقی(ع) امام رضا(ع)                                       2) امام محمدنقی(ع)- امام جواد(ع)

3) امام محمد تقی(ع)- امام جواد(ع)                                   4) امام محمدتقی(ع)- امام رضا(ع)

8- .................. از پیامبر اکرم(ص) پیروی می کرد درست مثل کودکی که پا به پای مادرش راه می رود.

1) حضرت علی(ع)                                                               2) حضرت فاطمه(س)

3) حضرت خدیجه (س)                                                       4) امام حسین (ع)

9- جبرئیل، در سحرگاه............... به حضور حضرت محمد(ص) آمد و هنگامی که آن حضرت پیام خدا را شنیدند دانستند که باید..................

1) 17 ماه رمضان- با محرومان مهربان باشند و مردم را به خداپرستی دعوت کنند.

2) 13 ماه رجب- به مردم کمک کنند بت ها را ازخانه ی کعبه بیرون کنند.

3) 27 ماه رجب- مردم را از گمراهی نجات دهند و به خداپرستی دعوت کنند.

4) 27 ماه ربیع الاول- با ستمکاران مبارزه کنند و به ستمدیده ها کمک کنند.

10-به چه دلیلی به حضرت محمد(ص)، محمد امین می گفتند؟

1) چون بسیار امانت دار بودند.                                             2) چون به مردم بسیار کمک می کردند.

3) چون مهربان و دلسوز بودند.                                             4) چون بخشنده بودند.

 

 

بخوانیم و بنویسیم

11- جبار باغچه بان معتقد بود با چه شغلی بهتر می توان به مردم و جامعه خدمت کرد؟

1) باغبانی                               2) نقاشی                                3) آموزگاری                         4) قنادی

12- در جمله ی زیر چند صفت به کار رفته است؟

« نسیم آرام می وزید و دست مهربان خود را بر سر گل های زیبا و برگ های سبز درختان می کشید.»

1) 1                                       2) 2                                       3) 3                                       4) 4

13- در بیت « چو عضوی به درد آورد روزگار                   دگر عضوها را نماند قرار» قافیه کدام است؟

1) آورد- نماند                      2) روزگار- قرار                    3) آورد- قرار                        4) روزگار- نماند

14- کدام گزینه در مورد مصراع صحیح است؟

1) هر مصراع شعر از دو بیت تشکیل شده است.                                 2) کلمات آخر بیت ها را مصراع گویند.

3) تعداد بیت ها و مصراع ها در شعر برابر است.                                 4) هر بیت شعر از دو مصراع تشکیل شده است.

15-آرامگاه ابن سینا در کدام شهر است و او کدام امیر را از مرگ حتمی نجات داد؟

1) شیراز-امیر نوح سامانی                                                                    2) همدان- امیر نوح سامانی

3) شیراز- امیر علاء الدوله                                                                    4) همدان- امیر علاء الدوله

16-در کدام گزینه مترادف کلمات نادرست بیان شده است؟

1) آغاز: ابتدا: شروع              2) سعی: تلاش: کوشش        3) رؤیت: مشاهده: دیدن       4) مدام: همیشه: وابسته

17- کدام یک از موارد زیر نشان دهنده شناسنامه یک ملت است؟

1) موزه                                   2) میراث فرهنگی                 3) کتابخانه                            4) محله ها

18-کدام یک از مکان های زیر به ترتیب در « همدان، شیراز، اصفهان» می باشد؟

1) آغاز علی صدر، آرامگاه باباطاهر، سی و سه پل                              2) آرامگاه باباطاهر، مسجد شیخ لطف الله، تخت جمید

3) حافظیه، غار علی صدر، سی و سه پل                                               4) غار علی صدر، تخت جمشید، مسجد شیخ لطف الله

19-اگر نویسنده بخواهد زیباتر و گیراتر بنویسید مانند کدام نمونه زیر عمل می کند؟

1) آرش با تمام قدرت کمان را کشید.                                  2) تیر آرش از بامداد تا نیمروز در پرواز بود.

3) از آن درخت گردو، قوی تر در دنیا نبود.                                        4) صدای آرش به گوش می رسید.

20- کدام یک از فعل های زیر مربوط به زمان گذشته است؟

1) می خوانم                          2) نوشته بود                           3) می خواهم بروم                                4) بازی می کنند

 

ریاضی

21- مجموع دو عدد 20 و اختلاف آن دو عدد 4 است. عدد کوچکتر کدام است؟

1) 12                                    2) 10                                    3) 8                                       4)16

22- دهگان کدام عدد نصف دهگان هزار آن است؟

1) 46231                           2) 82159                           3) 41321                           4) 76234

23- اندازه ی کدام یک از خطوط زیر را می توان تعیین کرد؟

1) خط و پاره خط                                 2) خط و نیم خط                  3) پاره خط و نیم خط                           4) پاره خط

 

24- علی و محمد به یک اندازه پول دارند. اگر محمد 40 تومان از پولش را به علی بدهد، اختلاف پول آن ها چقدر می شود؟

1) 40                                    2) 80                                    3) 120                                 4) 20

25-ده نفر از دانش آموزان کلاس چهارم مدرسه همت دیروز هر کدام 5 بستنی خوردند و امروز هم 7 بستنی خوردند. این دانش آموزان روی هم چند بستنی خوردند؟

1) 12                                    2) 120                                 3) 50                                    4) 22

26-با توجه به شکل زیر کدام گزینه صحیح نیست؟

1) « الف م» عمود منصف « د ه» است.                  2) « س الف» وتر است.

3) زاویه « الف س ل » تند است.                                           4) « الف ل» نیمساز زاویه ی « س ل ر» است.

27- عدد 650169 کدامیک از عبارتهای زیر برابر است؟

1) 169×(650×100)                                       ) 169+(1000×650)

3) 19×16×(1000+650)                                              4) 10×(169×650)

28- حاصل ضرب اعداد زیر کدام است؟

الف)                        ب)  

1) 297704(ب                  255510(الف                     2) 255510(ب                  297704(الف

3) 471436(ب                  254842(الف                     4) 47143(ب                     25510(الف

29-در شکل زیر کدام خط ها با هم موازی هستند؟

1) (الف ب) با (هـ م)                            2) (هـ م) با (ر ن)                   3) ( ر ن) با (الف ب)                            4) (ح د) با ( و ک)

30- مادر زهرا با 15 کیلوگرم گوجه فرنگی 3 کیلو رب درست می کند.او با 45 کیلوگرم گوجه فرنگی تقریباً چند کیلو رب می تواند درست کند؟

1) 30کیلو                             2) 9 کیلو                               3) 12 کیلو و نیم                  4) 20 کیلو و نیم

31- در تقسیم زیر اگر باقی مانده، 2 باشد مقسوم علیه کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

28=£÷238

1) 16                                    2) 14                                    3) 15                                    4) 12

32- قلب یک کودک در نیم ساعت، 2550 بار می زند. قلب این کودک در دو دقیقه چند بار می زند؟

1) 170                                 2) 50                                    3) 85                                    4) 30

33- دو عدد زوج متوالی « پشت سرهم» را در یکدیگر ضرب می کنیم رقم یکان حاصل کدامیک از رقم های زیر نمی تواند باشد؟

1) صفر                                   2) 8                                       3) 4                                       4) 7

34- باغچه ای به شکل مستطیل به طول 30 متر و عرض 15 متر می باشد. می خواهیم دور این باغچه را تور سیمی بکشیم. اگر تور سیمی متری 250 تومان باشد قیمت نوری مورد نیاز این باغچه چند تومان است؟

1) 225000                        2) 112500                        3) 3400                                              4) 22500

35- با ارقام 5.0.4.6 چند عدد چهار رقمی می توان نوشت که هم بر 5 و هم بر 5 بخش پذیر باشد ولی ارقامشان تکراری نباشد؟

1) 6                       2) 3                       3)2                        4) 1

 

علوم تجربی

36- کدام یک از موارد زیر تا پایان عمر ادامه دارد؟

1) رشد سلول                                                                         2) تقسیم سلول

3) بزرگ شدن سلول                                                            4) همه ی گزینه ها صحیح است.

37- آب و کربن دی اکسید به ترتیب از چه راهی وارد گیاه می شوند؟

1) ریشه- ساقه                                                                        2) ساقه- برگ

3) روزنه های وی برگ- ریشه                                             4) ریشه- روزنه های روی برگ

38- بر روی گلدان شمعدانی سرپوشی مقوایی قرار دادیم. بعد از چند روز دیگر شمعدانی پژمرده می شود، علت چیست؟

1) نرسیدن آب به گیاه                                                          2) نرسیدن نور کافی به گیاه

3) نرسیدن مواد موجود در خاک به گیاه                             4) نرسیدن کربن دی اکسید به گیاه

39- کرم های کوچکی که در بعضی از میوه ها دیده می شود چیست؟

1) حشره                 2) حشرات مزاحم                                 3) نوزاد حشره                       4) آفت

40- رنگرزی بیش تر در چه استانهایی وجود دارد؟

1) استانهایی که پارچه بافی دارند                                         2) استانهایی که قالی بافی دارند.

3) استانهایی که کارخانه چوب دارند.                  4) همه ی گزینه ها صحیح است.

41- کدام یک از انگل های زیر بدن باریکی دارند؟

1) کرم خاکی- کرم کدو                                     2) کرمک- کرم خاکی

3) آسکاریس- کرمک                                         4) آسکاریس- کرم کدو

42- موارد 1 و 2 به ترتیب عبارتند از:

1) کرم آسکاریس و کرم خاکی                          2) کرم کدو و کرم آسکاریس

3) کرم کدو و کرم خاکی                                    4) کرم خاکی و کرم آسکاریس

43- فراوان ترین بندپایان چه موجوداتی هستند و چندپا دارند؟

1) عنکبوت ها- هشت پا                                       2) حشرات- شش پا

3) عنکبوت ها- شش پا                                         4) حشرات- هشت پا

44- کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

1) عنکبوت ها جاوران مفیدی هستند.                  2) مگس و سوسک بندپایند.

3) خرچنگ ها و میگو خوراکی اند                     4) حشرات و خارتنان بی مهره اند.

45- عدد 717 و ساعت 8:15 در آینه چگونه خوانده می شود؟

1) 818 ، 3:40                                   2) 818، 4:45                    3) 717، 3:40                    4) 717، 4:45

46- یک کوره ی آفتابی همانند آینه.................. نور را متمرکز می کند.

1) برآمده                                               2) فرو رفته                             3) تخت                                                 4) تخت و فرو رفته

47- کدام یک از گزینه های زیر صحیح نمی باشد؟

1) الکتریسیته توانایی عبور از همه ی مواد را ندارد.                                                                             2) آب رساناست.

3) با صرفه جویی در مصرف برق به صنعت کشور کمک می کنیم.                

4) با سیم و باتری می توان یک مدار ساده ی الکتریکی ساخت.

48- سنگ های کوه الوند و سنگ مرمر به ترتیب جزء کدام دسته از سنگ های زیر هستند؟

1) رسوبی- دگرگونی           2) آذرین- دگرگونی                            3) رسوبی- آذرین                                 4) دگرگونی- آذرین

49- سنگهایی که در اثر سرد شدن مواد بسیار داغ تشکیل می شوند چه نام دارند؟

1) آذرین                                2) مرمر                                                  3)دگرگون                                             4) رسوبی

50- در کدام یک از موارد زیر سنگ ها و کانی ها استفاده نمی شوند؟

1) پزشکی                              2) صنعت چرم سازی                            3) صنعت فلزکاری                               4) ساختمان سازی

تعلیمات اجتماعی

51- رنگ قهوه ای پر رنگ در نقشه نشانه ی چیست؟

1) قله ها                                                 2) پستی ها                                              3) بلندی های زمین                               4) جاهای کم ارتفاع

52- عشایر در فصول زمستان و تابستان به ترتیب به چه نقاطی کوچ می کنند؟

1) پست تر، سردتر                                                                2) گرم وخشک، پست رت

3) پست تر و گرم تر، جاهای بلندتر و سردتر                      4) جاهای بلندتر و گرم تر، سردتر و پست تر

53- کدام یک از بنادر زیر در خلیج فارس نمی باشد؟

1) بوشهر                                2) گناوه                                                                 3) انزلی                                                 4) امام خمینی(ره)

54- مهم ترین صادرات ایران کدام یک از محصولات زیر است؟

1) چای – برنج- زیتون        2) نفت- قالی- پسته                              3) خرما- پسته- برنج                            4) اتومبیل- خرما- قالی

55- در ابتدا شهرها چگونه اداره می شدند و سرزمینی که بین دو رود دجله و فرات قرار دارد چه نامیده می شود؟

1) توسط فرمانروایان شهرهای دیگر- ایلام                         2) غیرمستقل، توسط حاکم ها- بابل

3) مستقل- بین النهرین                                                         4) توسط ثروتمندان- بین النهرین

56- ................. رهبر............... بود که مادها را شکست داد وپادشاه ایران شد.

1) کوروش- پارس ها                            2) داریوش- آشوری ها                         3) اسکندر- اشکانیان            4) کوروش- پارت ها

57- ................. به فرماندهی............... با................. جنگیدند وآن ها را شکست دادند و...................... بوجود آوردند و مردم ایران دوباره اداره ی کشور را بدست گرفتند.

1) پارس ها – اشک- پارس ها- اشکانیان                            2) ساسانیان- اردشیر- اشکانیان- ساسانیان

3) پارت ها- اشک- سلوکیان- اشکانیان                             4) مادها- کوروش- پارس ها- هخامنشیان

58- کدام یک از گزینه های زیر صحیح می باشد؟

1) اسکندر پادشان یونان ومصر بود که به ایران حمله کرد.                                

2) علت عمده ی جنگ های ایران و روم بر سر ارمنستان بود.

3) در زمان هخامنشیان کشور به چند منطقه تقسیم شده بود و توسط یک فرمان روای محلی اداره می شد.

4) موسس سلسله ی سکولیان، کراسوس نام داشت.

59-................................ در برطرف کردن نیازهای ما نقش مهمی دارد.

1)جامعه                                                 2) خانواده                                              3) مدرسه                               4) مسجد

60- کدام یک از موارد زیر جزء مشکلات شهری نیست؟

1) آلودگی هوا                       2) آلودگی صوتی                 3) حفظ پاکیزیگی                4) دسترسی به ک
  نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 19:14  توسط عباس رازقندی  | 

بخوانیم و بنویسیم

 

1- « تشویق تماشاگران برای آن تیم وصف شدنی نبود.» یعنی....................

1) تماشاگران آن تیم را خیلی تشویق می کردند.                               

2) تعداد کمی آن تیم را تشویق می کردند.

3) کسی که تشویق تماشاگران را برای کسی وصف کند.

4) تماشاگران فقط تیم خود را تشویق می کردند.

2- کدام یک از کلمات زیر جمع است؟

1) باستان                                2) نیاکان                                3) سوزان                                4) سرگردان

3- آخرین نوجوان شهید کربلا چه کسی بود؟

1) عبدالله، پسر حضرت زینب (س)                                      2) قاسم، پسر امام حسین(ع)

3) عبدالله، خواهرزاده ی امام حسین(ع)                               4) عبدالله، پسر امام حسن مجتبی (ع)

4-فطریه را باید به چه کسی داد؟

1) به کسی که در روز عید روزه می گیرد.                           2) به کسی که نیازمند دریافت آن باشد.

3) به هر کسی که دوستش داریم.                                         4) به کسی که فرد با ایمانی باشد.

5- کدام یک از کلمات زیر هم خانواده ی بقیه نمی باشد؟

1) حرمت                               2) مرحمت                            3) رحیم                                 4) رحمت

6- کدام یک از کلمات زیر از نظر معنی با بقیه فرق می کند؟

1)دلیر                                     2) دلاور                                 3) دلداده                                                4) شجاع

7- کدام یک از موارد زیر یک اختراع است؟

1) کره ی ماه                         2) زیر دریایی                        3) قطب جنوب                      4) میکروب

8- جمله ی «علم و معرفت آموز تا شب محنت تو گردد روز» به چه موضوعی اشاره می کند؟

1)مال اندوزی                        2) شناخت شب و روز          3) دانش اندوزی                   5) ناآگاهی

9- کدام یک از گزینه های زیر از نظر زمان با بقیه فرق می کند؟

1) می گویم                           2) می شنوم                            3) می خواندم                        4) می خندم

10-املای کدام کلمه، با توجه به معنی آن درست است؟

1) اثاث= پایه                          2) روعیت= دیدن                 3) بگزار= اجازه بده                              4) اصابت= برخورد

 

ریاضی

11- در تقسیم 153 بر 8 خارج قسمت و باقی مانده به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

1) 18 .0                                               2) 19 و1                                              3) 152 و19                        4) 17 و2

12-پاشا برای خرید 4 کتاب 7200 تومان پول پرداخت کرد. یارا برای خرید 2 کتاب از همان نوع چند تومان باید پول پرداخت کند؟

1) 3600                                              2) 1800                                              3) 1500                                              4) 2800

 

 

13-دور زمین مستطیل شکل 8046 متر است. می خواهیم در هر 9 متر یک درخت بکاریم. اگر قیمت هر نهال 300 تومان باشد، باید چند تومان برای درخت کاری این زمین پول بپردازیم؟

1) 89420                           2) 894200                        3) 26820                           4) 268200

14-تعدادی شکلات را بین 8 نفر به طور مساوی تقسیم کردیم که به هر نفر 3 ده تایی و 9 یکی شکلات رسید و 5 تا هم باقی ماند. تعداد شکلات ها چند تا بوده است؟

1) 44                                    2) 352                                 3) 317                                 4) 312

15- چهارکیلوموزخریدیم و2اسکناس2000 تومانی به فروشنده دادیم و800 تومان پس گرفتیم.قیمت هرکیلو موزچند تومان بوده است؟

1) 800                                 2) 300                                 3) 500                                 4) 700

16-کدام جمله ی زیر درست است؟

1) در هر متوازی الاضلاع، طول قطرها برابر هم است.

2) در هر متوازی الاضلاع، هر قطر، قطر دیگر را نصف می کند.

3) در هر متوازی الاضلاع، هر دو ضلع متوالی بر هم عمودند.

4) در هر متوازی الاضلاع، هر دو ضلع رو به رو هم عمودند.

17- متوازی الاضلاعی که اندازه ی دو ضلع متوالی آن 4 و 5 سانتی متر بوده و تشکیل زاویه قائمه را بدهند چه نام دارد؟

1) مربع                                   2) مثلث قائم الزاویه              3) مستطیل                             4) ذوزنقه

18-برای یک مستطیل به طول 8 و عرض 4 سانتی متر یک خط تقارن رسم کردیم. مساحت هر قسمت آن چند سانتی متر مربع است؟

1) 32                                    2) 16                                    3) 512                 4) نمی توان مساحت هر قسمت را حساب کرد.

19- برای شکل مقابل چند خط تقارن می توان کشید؟

1) 2                                       2) 1                                       3) 3                       4) خط تقارن ندارد.

20- در جاهای خالی به ترتیب از راست به چپ کدام کلمات قرار می گیرند؟

« در مستطیل اندازه ی دو قطر................. است و ...............»

1) مساوی هم- بر هم عمودند                              2) هم اندازه- همدیگر را نصف می کنند.

3) موازی- همدیگر را قطع می کنند.                   4) عمود برهم- همدیگر را در گوشه ها نصف می کنند.

 

علوم

21-با خراب شدن یکی از لامپ ها، همه ی لامپ های خانه خاموش می شود. چه دلیلی برای این کار وجود دارد؟

1) سیم کشی خانه به صورت متوالی است.                          2) سیم کشی خانه به صورت موازی است.

3) جنس سیم ها در این سیم کشی خراب است.                 4) چون کلید در سیم کشی خانه به کار نرفته است.

22-کلید برق برای چه کاری در یک مدار الکتریکی قرار می گیرد؟

1) برای جلوگیری از خطر آتش سوزی                              2) برای اندازه گیری مقدار برق مصرفی

3) برای کنترل سرعت جریان برق                                       4) برای قطع و وصل کردن جریان الکتریسیته

23-در جاهای خالی به ترتیب از راست به چپ کدام کلمات قرار می گیرد؟

« اگر تعداد دورهای یک آهن ربای الکتریکی............. شود، خاصیت آهن ربایی آن........... .»

1) کم شود- افزایش می یابد                                2) زیاد شود- افزایش می یابد.

3) کم شود- تغییر نمی کند.                                 4) زیاد شود- از بین می رود.

24-کدام جمله ی زیر درست است؟

1) قطب N آهن ربا، به سمت جنوب قرار دارد.

2) خاصیت آهن ربایی در وسط آهن ربا از همه جا بیشتر است.

3) عقربه ی یک قطب نما یک آهن ربا است.

4) به دو سر آهن ربا قطب شمال می گویند.

25- کدام دسته از مواد زیر رسانا هستند؟

1)میخ آهنی- سنجاق- پلاستیک                         2) شیشه- سیم سمی- آهن

3) کاغذ- میخ آهنی- چوب                                 4) سیم مسی- سنجاق- میخ آهنی

26-موادی که در دیواره ی سماور یا کتری تشکیل می شود چه نوع سنگی است؟

1) سنگ رسوبی                    2) سنگ آذرین                                     3) سنگ دگرگون شده                         4) کانی

27- سنگ کوه های « زاگرس- دماوند» به ترتیب از راست به چپ از چه نوعی هستند؟

1) دگرگون شده – آذرین                    2) رسوبی- آذربین                3) کانی- دگرگون شده                        4) رسوبی- کانی

28-از ویژگی های سنگ های رسوبی کدام است؟

1) بلوری شکل بودن                             2) دانه درشت بودن               3) لایه لایه بودن                                    4) یکسان بودن جنس لایه ها

29-کدام دسته از سنگ های زیر به دلیل سختی و زیبایی شان در ساختمان سازی به کار می رود؟

1) سنگ هایی که از بلورهای ریز یا درشت ساخته شده اند.                              2) سنگ مرمر و دگرگونی

3) سنگ هایی که از کوه های البرز به دست می آید.                                         4) آذرین و رسوبی

30-سنگ های آذرین چگونه به وجود می آیند؟

1) براثر ته نشین شدن مواد داخل آب                  2) بر اثر سخت شدن خاک هایی که روی هم قرار دارند.

3) بر اثر فشار و گرمای زیاد                                  4) بر اثر سرد شدن مواد داغی که قبلاً داخل زمین بوده اند.

 

جغرافی

31- خیلج فارس و دریای عمان از چه نظر دارای اهمیت هستند؟

1) وجود معادن                      2) صد ماهی و میگو                              3) مرکبات                             4) وجود خاویار

32- کدام گزینه در مورد بندر درست است؟

1) بندر فقط محل رفت و آمد کشتی های بزرگ است.                     2) در بندر کالاهایی را از کشورهای دیگر به ایران می آورند.

3) بیشتر مردم کشور ما در کنار بندرها زندگی می کنند.                     4) در بندرها کشتی ها در کنار جزیره پهلو می گیرند.

33-بیشتر جزیره های ایران در کجا قرار دارند؟

1) دریای عمان                      2) دریای خزر                        3) دریای ارومیه                     4) خلیج فارس

34- دریاچه ی نمک به کدام یک از شهرهای زیر نزدیک تر است؟

1) قم                                      2) شیراز                                                 3) زاهدان                               4) مشهد

35- در ناحیه ی آب و هوای کوهستانی ............... .

1) همه ی مردم به شیوه ی کوچ نشینی زندگی می کنند.    2) وقتی هوا رو به گرمی می گذارد، همه ی مردم به قشلاق می روند.

3) کار اصلی عشایر، دام پروری است.                                 4) در بیشتر ماه های سال، هوا گرم است.

 

تاریخ ومدنی

36- داریوش پادشاه هخامنشی برای اداره ی بهتر کشور چه دستوری داد؟

1) ساختن سکه های طلا                       2) ساختن راه                         3) شکست مادها                    4) تعیین شهربان

37- چرا اسکندر در زمان هخامنشیان به ایران حمله کرد؟

1) چون دوست داشت همه ی جهان را تصرف کند.

2) زیرا می خواست آداب و رسوم یونانی را در ایران رواج دهد.

3) چون می خواست حکومت لیدی و بابل را در دست گیرد.

4) زیرا می خواست سکه های طلای داریوش را به دست آورد.

38- بعد از شکست داریوش، مردم ایران توسط چه گروهی دوباره اداره ی کشور را به دست گرفتند؟

1) هخامنشیان                                         2) اشکانیان                            3) سلوکیان                            4) پارس ها

39- علت عمده ی جنگ های ایران با رومی ها در زمان اشکانیان چه بود؟

1) زیرا اشکانیان با انتخاب شهر تیسفون، به غرب کشور نزدیک شده بودند.

2) زیرا پادشاه یونانی ها با ایرانیان همدست بود.

3) زیرا امپراتوران روم دوست داشتند ارمنستان را تصرف کنند.

4) زیرا تحمل شکست برای رومی ها خیلی سخت بود.

40- زیباسازی شهر و رسیدگی به حفظ پاکیزگی از وظایف.............. است.

1) مردم روستا                                        2)شهرداری

3) استانداری                                          4) نیروی انتظامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 19:7  توسط عباس رازقندی  | 

- است الکتریسیته یکی از صورت های انرژی.

2-الکتریسیته در وسایل گوناگون گرما، نور، حرکت و صدا ایجاد می کند.

3-برق منزل خطرناک است. ما برای انجام فعالیت های خود از باتری استفاده می کنیم.

4-اگر الکتریسیته از باتری به وسیله ی سیم جاری شود و پس از روشن کردن لامپ، از سیم دیگر به باتری باز گردد، مدار الکتریکی را تشکیل داده ایم.

5-اجسام رسانا به اجسامی گفته می شود که الکتریسیته را به خوبی از خود عبور می دهند. مانند: مس، طلا، آهن، نقره، آلومینیوم، چوب تر و آب لوله کشی.

6-اجسام نارسانا به اجسامی گفته می شود که الکتریسیته را از خود عبور نمی دهند. مانند چوب، کاغذ، هوا، آب مقطر، پلاستیک و شیشه.

7-برای ایجاد مدار الکتریکی به سیم، باتری و لامپ نیازمندیم.

8-از کلید برای قطع و وصل کردن جریان الکتریسیته استفاده می شود.

9-برای روشن کردن دو لامپ (دو مصرف کننده) در مدار الکتریکی، از دو روش موازی و متوالی استفاده می شود.

10-وقتی لامپ ها در مدار طوری بسته شوند که جریان الکتریسیته پس از عبور از یک لامپ از لامپ دیگر عبور کند، می گوییم لامپ ها متوالی (سری) بسته شده اند.

11-وقتی لامپ ها در مدار طوری بسته شوند که جریان برق بتواند هم زمان به هر دو لامپ وارد شود، می گوییم لامپ ها به صورت موازی بسته شده اند.

12-برق منازل ما به صورت موازی بسته شده است.

13-در اسباب بازی ها معمولاً باتری ها را به صورت متوالی می بندند.

14-در زمان استفاده از الکتریسیته باید از دستکش ایمنی و وسایل روکش دار استفاده کرد.

 

عبارت های زیر را با استفاده از لغت های داخل کادر تکمیل کنید.

 

موازی- متوالی- حرکت- صدا- نور- گرما- رسانا- نارسانا- الکتریسیته

 

1-                سیم کشی برق خانه ی ما به صورت ....................... است.

2-                الکتریسیته در اتو برقی ایجاد...................... می کند.

3-                الکتریسیته در زنگ اخبار................................ تولید می کند.

4-                تمام مواردی که الکتریسیته از آن ها عبور می کند را ..................... می نامند.

5-                لامپ روشنایی، جریان................. را به نور تبدیل می کند.

جالب و خواندنی

فلزات همگی رسانای جریان برق هستند. نقره بهترین رسانا برای جریان برق به حساب می آید. بعد از نقره، طلا، مس، آلومینیوم و آهن به ترتیب رساناهای خوب الکتریسیته اند ولی چوب، پلاستیک، شیشه، لاستیک و لاک نارسانا هستند.

روی کلمه های غلط را خط بکشید.

1-فلزات رسانای جریان الکتریسیته  نیستند – هستند

2-در اسباب بازی ها بهتر است که باتری ها را به صورت ( موازی- متوالی) ببندیم.

3-ادیسیون (برق- لامپ) را اختراع کرد.

4- در صورت پوسیدگی در سیم های رابط جریان الکتریکی، مدار درست کار (می کند- نمی کند)

پاسخ پرسش های زیر را با علامت (×) مشخص کنید.

1-الکتریسیته در کدام دسته از وسایل زیر به ترتیب گرما، نور و حرکت تولید می کند؟

£اتو، لامپ، بخاری برقی                             £لامپ، اتو، چرخ خیاطی برقی

£سمار برقی، جاروبرقی، پنکه                       £سماور برقی، تلویزیون، جاروبرقی

2-کدام ماده، رسانای الکتریسیته است؟

لاستیک£                آب £                             شیشه£                  کاغذ£

3-بریدن سیم برق خانه با قیچی بسیار خطرناک است، زیرا................

سیم قطع نمی شوند£                               قیچی نوک تیز است£

سیم دست آسیب می بیند£                       قیچی رسانای الکتریسیته به بدن است£

4-بهتر است قطع و وصل جریان الکتریسیته توسط................انجام گیرد.

سیم£                    سرپیچ£                           لامپ£                    کلیدبرق£

5-روکش سیم برق را با کدام یک از موارد زیر نمی  سازند؟

لاستیک£                پارچه£                             مس£                     پلاستیک£

6-کدام دسته از مواد زیر نارسانا هستند؟

چرم، نایلون، کائوچو£                      چوب تر، پارچه، پلاستیک£

سنگ، شیشه، آلومینیوم£                 لاستیک، کاغذ، آهن£

7-کدام یک، مدار الکتریکی را نشان می دهد؟

8-اگر در منزل شما لامپ اتاق خواب سوزد، بقیه ی لامپ ها................

روشن می مانند£                 پرنور می شوند£                  همه می سوزند£        خاموش می مانند£

9-کدام مورد زیر نادرست است؟

£با زیاد کردن باتری ها، نور لامپ بیش تر می شود.

£ در یک مدار موازی اگر یک لامپ بسوزد، لامپ بعدی نیز خاموش می شود.

£ جریان الکتریسیته از بدن ما عبور می کند.

£ آب مقطر، جریان الکتریسیته را از خود عبور نمی دهد.

10- کدام شکل، مدار موازی را نشان می دهد؟

11-مدار هنگامی بسته است که ........................

لامپ خاموش باشد.£             در مدار، کلید و باطری وجود داشته باشد.£

لامپ روشن باشد.£               لامپ ها موازی یا متوالی بسته شده باشند.£

12-استفاده از اتو و چرخ گوشت برقی را در چه ساعاتی مناسب نمی دانید؟

 

 

13-با قرار دادن کدام یک از وسایل زیر به جای£ می توانیم جریان را در مدار برقرار کنیم؟

خط کش چوبی£                 شانه ی پلاستیکی£

چوب کبریت£                    سنجاق فلزی£

 

7-در کدام یک از شکل های زیر، لامپ های 1و2 با هم متوالی و لامپ های 3و4 با هم موازی هستند؟

 

8-اگر در مدار رو به رو، لامپ(2) را خاموش کنیم، آیا برای بقیه ی لامپ ها اتفاقی می افتد؟

 

9-آزمایش کنید.

- دوسر سرپیچ را به یک سیم وصل کنید.

- چه اتفاقی می افتد؟

- فکر می کنید چرا؟

 

10- اگر الکتریسیته نبود، چه مشکلاتی برای زندگی پیش می آمد؟

 

11-بهتر است ریسه ی لامپ های چراغانی دارای چه نوع مداری باشد؟............... چرا؟

 

12-برای هر شکل یک جمله ی پندآمیز بنویسید.

1-

2-

 

13-برای راه انداختن این زنگ اخبار بهتر است از چه روشی استفاده شود؟

 

14-سیستم برق کشی کدام مورد را بهتر می دانید؟............. چرا؟

 

  نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 19:4  توسط عباس رازقندی  | 

                                                                                      براي  اعدا د زير يك  مسا له    بسا زيد و آن را حل كنيد .

 

= (۱۵۲+۸۴)-۲۸۹   

                                                            يك شكل بكشيد وزاويه راست ، زاويه باز را مشخصكنيد.                                        

 

 

پا ره خطي به طول ۴ سا نتيمتررسم كنيد وعمود منصف آن را رسم كنيد .                           

 

ذوزنقه اي رسم كنيد كه طول دو خط موا زي آ ن ۳ و۲ سا نتيمتر با شد .                        

 

جملا ت زير را كامل كنيد.

الف- نيم خطي كه زا ويه را به دو قسمت مسا وي تقسيم  كند........................ مي گو ييم .

ب-د و خط كه زا ويه بين آنها راست با شد دو خط .......................مي گو ييم .

حا صل عمليا ت زير را بد ست آوريد .

 

 

         ۳۶۹۴۱

۲۴۸۵۲ +

   ...................

 

            ۸۲۶۷

                 ۲۴*

          ....................

 

                    ۹۶۸۶۷

                    ۱۲۵۹۵ -

...................

                

يك ماشين در هر سا عت  ۶۰۰     ورق بزرگ كه هر ورق    ۱۵    صفحه كتا ب ا ست چا پ مي كند . اين ما شين د ر ۱۰   سا عت چند صفحه كتا ب چا پ مي كند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه سوالات رياضي پايه چهارم
نمونه سوالات پايه چهارم ابتدايي -    درس رياضي

  

عدد شش رقمي بنويسيد كه رقم صدگان آن ۵ ، صدگان هزا رآن  ۷  ودهگان آن ۳ ويكان هزا رش ۶  باشد . ...................                  

    بزرگترين وكوچكترين عدد پنج رقمي كه با ارقا م ۲،۴، ۸ ،  ۵،  ۹مي توان نوشت بنويسيد وا ختلا ف اين د و عد د رابد ست آوريد.

بارقم وبا حروف بنويسيد.                         چهل ويك هزار و پنج .................

                 

                                                           شش هزا رو شش....................                                                       ۴۸۷۳۱۰..............................................                                    ۱۰۳۵۸ ................................................                         

                        براي  اعدا د زير يك  مسا له    بسا زيد و آن را حل كنيد .

 

= (۱۵۲+۸۴)-۲۸۹   

يك  شكل بكشيد وزاويه راست ، زاويه باز را مشخص  كنيد.                                                                                  

 

 

پا ره خطي به طول ۴ سا نتيمتررسم كنيد وعمود منصف آن را رسم كنيد .                          

 

ذوزنقه اي رسم كنيد كه طول دو خط موا زي آ ن ۳ و۲ سا نتيمتر با شد .                        

 

جملا ت زير را كامل كنيد.

الف- نيم خطي كه زا ويه را به دو قسمت مسا وي تقسيم  كند........................ مي گو ييم .

ب-د و خط كه زا ويه بين آنها راست با شد دو خط .......................مي گو ييم .

حا صل عمليا ت زير را بد ست آوريد .

 
 

          ۳۶۹۴۱

۲۴۸۵۲ +

   ................... 
 

            ۸۲۶۷

            ۲۴*

          .................... 
 

                    ۹۶۸۶۷

                    ۱۲۵۹۵ -

...................


                

يك ماشين در هر سا عت  ۶۰۰     ورق بزرگ كه هر ورق    ۱۵    صفحه كتا ب ا ست چا پ مي كند . اين ما شين د ر ۱۰   سا عت چند صفحه كتا ب چا پ مي كند.

 

 

 

 

 

ریاضی چهارم مهر 87

نام و نام خانوادگی :                           پایة چهارم         مهر 87      دبستان پسرانه

1

عدد دویست و نه هزار و سیصد و چهارده را با رقم بنویسید؟ ........................

رقم دهگان هزار آن چند است ؟........................

2

2

جدول زیر را کامل کنید؟

 

804056

سیصد و چهل و دو هزار و پنجاه و هفت

 

 

2

3

بزرگترین و کوچکترین عدد پنج رقمی که با رقم های (3و4و8و1و5)را می توان نوشت را بنویسید ؟

کوچکترین .....................                      بزرگترین .......................

2

4

در داخل خالی علامت >  = < بگذارید ؟

                   634291 ...... 80062             ۷00064 ..... 70064

            3850 .......1850 + 2000                 98305 ..... 191283

2

5

عدد 604718 چند رقمی است ؟ ..............

رقم صدگان آن کدام است ؟ ............

رقم دهگان هزار آن کدام است؟ ..............

5/1

6

بزرگترین و کوچکترین عدد که با رقم های (9و5و1و3) می توان نوشت کدام است؟ ............

تفاوت این دو عدد را به دست آورید؟

5/2

7

شکل زیر از چند پاره خط و چند نیم خط تشکیل شده است ؟

پاره خط ..........                      

نیم خط ...........

1

8

برای رسم یک خط کافی است چند نقطه از آن را داشته باشیم ؟

5/0

9

از یک نقطه روی خط ، چند نیم خط می توان کشید ؟

5/0

10

مجموع پول سه نفر 4500 تومان است ، اگر پول اولی 1820 تومان و پول دومی 2080 تومان باشد پول نفر سوم چه قدر است ؟

 

2

11

کتاب علی 125 صفحه دارد او هفتة گذشته 42 صفحه و این هفته 64 صفحه از کتاب را خوانده است، او چند صفحه ازکتاب را نخوانده است ؟

 

2

12

در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید ؟

                                   ..... = ..... – 970 = (140 +260) – 970

                                 .....= 256 + ........ = 256 + (742+584)

1

13

حاصل جمع و تفریق های زیر را بنویسید؟

                                4750                                 5863

                                 387-                                 9372+

                                _____                              _____

1

 

 

 

 

ریاضی

۱۱- کدام عدد از همه بزرگ تر  است؟

۹۰۰۵۴۷                       ۵۷۸۴۵۶                        ۵۴۷۸۵۶            ۳۰۰۹۶۷

 

۱۲- از دو نقطه چند خط  راست عبور می کند؟

چهار خط                      یک خط                        دو خط                              سه خط

 

۱۳- باقی مانده ی تفر یق رو به رو کدام عدد است؟                            ۸۲۹۴۳-۹۳۰۰۰                   

۴۹۰۷۲                                ۱۱۰۰۰                        ۹۰۵۷               ۱۰۰۵۷                         

 

۱۴- یک وانت بار ۸۰۰کیسه برنج را حمل می کند.اگر وزن هر کیسه ۲۵کیلو گرم باشد.این وانت بار چند کیلو گرم برنج حمل می کند؟ 

۲۰۰۰                              ۲۵۰۰۰              ۲۰۰۰۰                   ۲۵۰۰

 

۱۵-  قلب یک کودک در هر دقیقه ۱۱۵بار می زند.قلب او در ۲ ساعت چند بار می زند؟

۱۳۸۰۰                                  ۱۲۸۰۰                     ۲۳۰                       ۶۹۰۰

 

۱۶- اگر دو ضلع زاویه ای را از هم دور کنیم اندازه ی آن :

بزرگ تر می شود       کوچکتر می شود      تغییری نمی کند            ممکن است تغییر نکند

 

۱۷- کدام دو زاویه همیشه با هم مساویند؟

دو زاویه تند               دو زاویه باز         دو زاویه راست        در هر سه حالت مساویند

 

۱۸- فا صله ی یک نقطه از یک خط برا بر کدام گزینه ی زیر است؟

طول خط عمود        دو خط موازی                  دو خط متقاطع                     هیچ کدام

 

۱۹- بر پاره خطی به طول 8سانتی مترچند عمود منصف می توان رسم کرد؟

یک عمود منصف                       دو                               سه                      چهار   

 

۲۰- اگر خطی دو خط موازی را قطع کند چند زاویه درست می کند؟

۴زاویه                                   ۸زاویه                 ۱۰زاویه                   ۶زاویه

 

۲۱- از نقطه ی خارج یک خط چند خط عمود می توان رسم کرد؟

۱خط                         ۲خط                     بسیار زیاد                        اصلا نمی توان   

 

 

 

 

به نام خدا

 

 سوالات ریاضی پایه چهارم دبستان سعدی در سال تحصیلی ۸۸-۱۳۸۷

۱-عددهای زیر را با رقم بنویسید.

(چهار صدو هفت هزارو دویست و پنج) (.....................)

(نودو هشت هزارو سیصدو پنجاه و یک)  (....................)

(دویست هزارو پانزده)   (.................)

شصت هزارو هفت صدو سی و دو   (.................)

۲-اعداد زیر را با حروف بنویسید.

         (۲۳۴۵۶۷)............................................................

        (۴۰۵۲۰۸).............................................................

        (۹۰۰۰۱۲)..............................................................

        (۸۰۳۰۲)............................................................

۳-در عدد ۵۲۸۴۰۹  که یک عدد شش رقمی است. رقم صدگان و صدگان هزار آن را مشخص کنید.

رقم صدگان  (........)        رقم صدگان هزار (..........)

۵-بزرگترین و کوچکترین عدد چهار رقمی را  با رقم های ۵ و ۰ و ۳ و ۶  بنویسید.

بزرگترین (.................)                 کوچکترین (.................)

 ۶-علامت >=< بگذارید.

      ۲۰۳۵۱۲     ۲۰۳۵۱۳                        ۹۲۸۵۱     ۱۲۳۰۵۱

       ۵۴۸۱۲     ۴۹۸۵۵                          ۲۰۰۰۰      ۲۰۰۰

۷-اعداد ۲۵۳۴۶۸   و ۲۴۸۷۵۳  و  ۳۵۸۲۰۰   و ۴۰۰۱۰۰  را از کوچک به بزرگ مرتب کنید.

۸-به چه خط هایی نیم خط  و خط راست و پاره خط می گویند و نمونه ای از هر خط را بکشید.

۹-نقطه ای در ورقه خود گذاشته و آن را (م) بنامید و از نقطه (م) شش نیم خط کشیده و آنها را نامگذاری نمایید.

۱۰- خطی را بکشید و آن را (س  م ) بنامید و روی آن نقطه ای را در نظر گرفته و آن را نیز ( ص ) بنامید و از نقطه (ص) ۴ نیم خط که خط (س   م) را قطع کند بکشید و آنها را نامکذاری نمایید.

۱۱--در جاهای خالی عدد مناسب بگذارید.

                          = 310+(296-945)                              =(۸۵۲-۱۰۵۴)-۳۵۲۱    

۱۲-مجموع دانش آموزان کلاسهای اول و سوم و چهارم دبستان سعدی سلماس ۹۸ نفر می باشد . که از این تعداد ۳۱ نفر کلاس چهارم و ۳۸ نفر کلاس اول می باشد .حساب کنید دانش آموزان کلاس سوم چند نفر می باشد.

۱۳-مجموع پول سه نفر ۷۸۰۰۰ریال می باشد .اگر پول اولی ۲۴۰۰۰ ریال و  دومی ۱۸۰۰۰ریال باشد پول نفر سوم چند ریال می باشد؟

۱۴-اختلاف بزرگترین عدد چهار رقمی و کوچکترین عدد پنج رقمی را بدست آورید.

۱۵-فاصله بین دوشهر سلماس تا ارومیه ۸۵ کیلو متر است . دوچرخه سواری در ساعت اول ۲۲ کیلومتر و در ساعت دوم ۱۹ کیلو متر و در ساعت سوم ۱۵ کیلو متر از این راه را از سلماس به طرف ارومیه طی می کند . چند کیلومتر دیگر مانده تا به شهر ارومیه برسد؟

۱۶-تعداد دانش آموزان دبستان سعدی سلماس ۱۸۶ نفر می باشد. دبستان باقرالعلوم ۲۵ نفر دانش آموز بیشتر  دبستان سعدی دارد.حساب کنید دبستان باقرالعلوم چند نفر دانش آموز دارد؟ و این دودبستان  چند  دانش آموز دارند؟

۱۷- به نقطه برخورد دو نیم خط و نقطه مشترک آن ها ...............می گویند؟

۱۸-زاویه بزرگتر از زاویه راست را زاویه ................و زاویه کوچکتر از زاویه راست را زاویه.............می گویند؟

۱۹-برای تشخیص درست زاویه از وسیله ای به نام ..............استفاده می کنیم.

۲۰-  با استفاده از خط کش و پرگار زاویه ای تند کشیده و نیمساز آن را رسم کنید.

۲۱-پاسخ ضرب های زیر را به کمک جمع مانند مثال بدست آورید.

                                                       ۲۴=۶+۶+۶+۶             ۲۴=۴X۶

                          =۴X۳=                                      ۴X۸ =                                        ۷X۳

۲۲=در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

          ۵×(......×۳)=(۵×۴)×۳            ......×.......=۸×۵            ......×.......=۱×۹

         ......×(۳۲×.....)= (۳×۳۲)×۲              (۱۲×۲)×۸=۱۲×(.......×........)

۲۳-مانند نمونه تساوی را کامل کنید.                                  ۶×۷+۶×۲=۶×(۷+۲)         

                                                                                         =۵×(۴+۶)

                                                                                        =(۸+۹)×۳

۲۴-برای ضرب ۶×۴  شکل بکشید.

۲۵-هریک از ضرب های زیر را انجام داده و تقسیم نظیر آن را بنویسید.

       (                    ) ......=۹×۸                 (                  )    ۴۲= ۶×......         

      (                    )   ۶۳=......×۷              (                  )    ۶۴=.......×۸

۲۶-حاصل هر یک از تقسیم های زیر را بدست آورید.

           .........=۸ : ۴۸           .........=۶: ۵۴            ........=۴ : ۲۴         ..........= ۷ :۴۹

           ........=۵ : ۴۵          .........=۳  : ۱۸          ..........=۹  : ۳۶        .........= ۶ : ۳۶

۲۷-حاصل ضرب های زیر را بدست آورید.

          =۴۲ × ۶            = ۷ × ۶۲            = ۳  × ۱۴          = ۹ × ۶۸           = ۷ × ۳۴

          = ۴ × ۱۲۳۴             = ۲ ×۲۲۳۳۴            = ۸× ۳۷۴۵         = ۵ × ۱۳۸۷  

۲۸-اتوبوسی در راه تهران هرساعت ۶۵کیلو متر راه طی می کند این اتوبوس در پس از ۵ ساعت چند کیلو متر را طی کرده است؟

۲۹-علی از کتابفروشی ۸ جلد دفتر خرید وقیمت هر یک از دفتر ها ۶۵۰۰ ریال بود .علی بابت خرید دفترها چند ریال پول باید بپردازد؟

۳۰-مدرسه راهنمایی  شهید سولدوزی  سلماس ۳ طبقه دارد که در هر طبقه ۸ کلاس ساخته شده است . اگر در هر کلاس ۳۰ دانش آموز مشغول به تحصیل باشد در این مدرسه چند نفر دانش آموز درس می خوانند؟

۳۱-وانت باری ۸ کیسه گندم ۸۰ کیلویی   و ۴ کیسه گندم ۵۰ کیلویی بار حمل می کند . این وانت چند کیلو گرم بار حمل می کند؟

  ۳۲-ماشینی در هر ساعت ۹۵ کیلو متر راه طی می کند .این ماشین در ۶ ساعت چند کیلو متر راه طی خواهد کرد؟

۳۳- - حاصل هر یک از ضرب های زیر را بدست آورید.

               = ۱۰۰×۵۶۸           =۱۰۰۰ × ۲۸۷۴            = ۱۰ × ۱۰۰             = ۱۰۰ × ۳۲۰

              = ۳۰۰ × ۲۴۵۱          = ۸۰ × ۶۵۲             = ۲۰۰۰×۲۳۴۵           =۵× ۲۸۱

۳۴-محصول سیب یک باغدار در سلماس ۵۰۰۰ کیلو گرم می باشد . اگر این باغدار سیب ها را کیلویی ۴۵۰۰ریال بفروشد چند ریال پول باید بگیرد؟

۳۵-وزن علی ۲۲ کیلو گرم می باشد.اگر وزن پدر علی از ۳ برابر وزن علی ۶ کیلو گرم بیشتر باشد .پدر علی چند کیلو گرم وزن دارد؟

۳۶-کلاس پنجم دبستان سعدی ۲۸ نفر دانش آموز دارد .اگر کل دانش آموزان دبستان از ۶ برابر این کلاس ۲۰ نفر کمتر باشد .این مدرسه چند نفر دانش آموز دارد؟

۳۷-برای ضرب  ۲×(۳×۵) یک مسئله بنویسید.

۳۸-کتابفروشی برای مغازه خود ۲۸۰ جلد دفتر فنری به قیمت هر دفتر ۴۵۰۰ ریال می خرد این کتابفروش از بابت دفتر ها چند ریال باید بپردازد؟

 

 ۳۹-باغداری در شهر سلماس ۵۰۰۰کیلو گرم سیب قرمز به قیمت ۴۵۰۰ ریال و ۴۰۰۰کیلو گرم سیب زرد به قیمت ۲۰۰۰ریال فروخت .این باغدار از بابت فروش سیب های خود چند ریال دریافت کرده است؟

۴۰-قیمت یک مداد در یک کتابفروشی ۱۲۰۰ریال می باشد و قیمت یک کتاب کمک درسی در این کتابفروشی از ۱۰ برابر قیمت یک مداد ۱۱۰۰ ریال بیشتر است .قیمت کتاب کمک آموزشی چند ریال می باشد؟

۴۱-در یک اردوگاه ۴۳۵ چادر ۸ نفره بر پاشده است.ظرفیت این چادر ها چند نفر است؟۳۵۰۰نفر دانش آموز به این اردوگاه آمده اند .آیا چادر هایی که برپا شده است برای آن ها کافی است؟ چند چادر دیگر لازم است؟

۴۲-درخت هلویی در باغ پدر مهدی ۲۰۰ کیلو گرم هلو است .اگر بخواهد همه هلو ها را به قیمت کیلویی ۵۲۰۰ ریال بفروشد .چند ریال باید به او بپردازند؟

۴۳-در یک کار گروهی در کلاس چهارم دبستان سعدی علی مسئول خرید وسایل گروه خودشان شد و از نوشت افزار فروشی ۳۰برگ کاغذ به قیمت هر برگ ۱۰۰ریال و مقوا ۲برگ به قیمت ۳۰۰ ریال و چسب رازی ۴ عدد به قیمت ۱۵۰۰ ریال و کاغذ رنگی ۱۲عدد به قیمت ۵۰۰ ریال خرید. علی برای خرید این وسایل چند ریال باید بپردازد؟

۴۴-مجموع پول های حسن و حسین و محسن ۷۸۰۰۰ریال می باشد .اگر حسن ۲۲۰۰۰ ریال داشته باشد و حسین ۲برابر حسن پول داشته باشد . محسن  چند ریال پول دارد؟

 ۴۵-محصول خرمای یک نخل در جهرم ۳۰۰ کیلو گرم می باشد .قیمت محصول این درخت  از قرار کیلویی ۴۲۰ تومان چقدر می شود؟

۴۶-دو خط که زاویه بین آنها راست باشد دو خط .................می نامند؟

۴۷-دوخط متقاطع چگونه بر هم عمود می شوند؟

۴۸- خطی به اندازه ۴ سانتی متر بصورت افقی کشیده وآن را (د-م) بنامید.در فاصله دو سانتی متر در بالای آن نقطه ای گذاشته و آن را (ز) بنامیدو از آن نقطه خطی عمود بر خط (د-م) بکشید.

۴۹-خط عمود مصف چه نوع خطی است؟

۵۰-خطی به اندازه ۳ سانتی متر کشیده و عمود منصف آن را رسم کنید؟

۵۱-یک پاره خط چند تا عمود منصف می تواند داشته باشد؟

۵۲-ضرب های زیر را انجام دهید.         =۲۳×۸۴                    =۵۲×۱۲۳                 =۲۸×۶۳

              =۴۳×۷۸۵                     =۳۴×۲۵۸                    =۳۴×۷۵۳                 =۶۹×۱۲۸

              =۱۲۵×۳۲۶                  =۱۵۰×۴۲۶                 =۲۳۰×۱۵۹               =۴۵۸×۲۴۳۵

۵۳-صدا در هر ثانیه مسافتی در حدود ۳۴۰ متر طی می کند. در ۱۵ ثانیه چه مسافتی را طی می کند؟

۵۴-قلب یک کودک در هر دقیقه ۱۱۵ بار می زند. قلب او در هر ساعت چند بار می زند؟

۵۵-محصول گندم یک کشاورز سلماسی ۶۸ کیسه ۲۷ کیلو گرمی است. او چند کیلو گرم برداشت کرده است؟

۵۶-زمین در مسیر خود به دور خورشید، در هر ثانیه ۳۰ کیلو متر طی می کند. در ۲۵ ثانیه زمین چند کیلو متر طی می کند؟

۵۷-خطی که بر پاره خطی عمود باشد و آن را به دو قسمت مساوی تقسیم کند ...............نامیده می شود.

۵۸-از یک نقطه روی یک خط چند خط عمود بر هم می توان رسم کرد؟

-یک خط                    -دوخط                -سه خط              -نمی توان خط عمود رسم کرد

۵۹-محمد ۲۸ کیلو گرم وزن دارد .اگر پدرش از ۳ برابر وزن او ۵ کیلو گرم کمتر باشد . پدر محمد چند کیلو وزن دارد؟

۶۰-ماشینی ۵۰ گونی برنج ۱۰ کیلو گرمی و همچنین ۴۰کیسه ماکارونی ۱۲ کیلو گرمی را حمل می کند .بار این ماشین چند کیلو گرم است.

۶۱-در باغی ۴۵۰کیلو هلو به قیمت کیلویی ۱۲۰ تومان و همچنین ۷۴۰ کیلو گلابی به قیمت کیلویی ۱۵۰تومان فروخته شد .صاحب باغ چند تومان پول دریافت کرده است.

۶۲-قیمت یک دفتری فانتزی معمولی ۶۰۰تومان است و قیمت یک دفتر فنر دار ۲۰۰برگ فانتزی از ۶ برابر قیمت دفتر اولی ۲۰۰ تومان کمتر می باشد. قیمت دفتر فنردار فانتزی چند تومان است؟

۶۳-محصول زرد آلوی یک کشاورز در آذربایجان غربی ۵۸۴ کیلو می باشد. قیمت محصول زرد آلو از قرار کیلویی ۴۰۶ تومان چقدر می شود؟

۶۴-هر مثلثی که یک زاویه قائمه داشته باشد چه نامیده می شود؟

-متساوی الاضلاع                -قائم الزاویه             -متساوی الساقین           

۶۵-دو خطی را که فاصله آنها در تمام نقاط یکسان باشد چه نامیده می شود؟

-دو خط متقاطع                  -دو خط موازی                    -دو خط عمود بر هم

۶۶-به هر چهار ضلعی که فقط دو ضلع موازی داشته باشد چه می گویند؟

-مربع                   متوازی الاضلاع              ذوزنقه     

۶۷-در مثلث قائم الزاویه به ضلع رو به روی زاویه قائمه ................. می گویند.

۶۸-هر مثلثی که یک زاویه آن راست (قائمه ) باشد مثلث................... نامیده می شود.

۶۹-به هر چهر ضلعی که فقط دو ضلع آن با هم موازی باشند ......................می نامند.

۷۰-وتر ضلع روبه روی زاویه قائمه در مثلث .......................می باشد.

۷۱-یک خط بکشید و در بالای آن در فاصله ۳ سانتی متری نقطه ای گذاشته و از این نقطه خطی به موازی خط کشیده شده بکشید.

 ۷۲-یک مثلث قائمه بکشید که اندازه ضلعهای زاویه قائمه آن ۳ و ۴ سانتی متر باشد .وتر آن را رسم کرده و بنویسید وتر آن چند سانتی متر است؟

۷۳-ذوزنقه ای رسم کنید که طول دو ضلع موازی آن ۳ و ۴ سانتی متر باشد.

۷۴-ذوزنقه ای رسم کنید که یکی از زاویه های آن قائمه باشد.

۷۵-برای عبارت زیر یک مسئله بنویسید.          =۶×(۴×۳)

 ۷۶-ضرب و تقسیمهای زیر را انجام دهید.

               ۶۳=۷×.....                   ۵۶= ۸ × .....                ۷۲ = ۹×.....        ۴۸= ......×۶

              .....=۷ : ۶۳                    ......=۸:۵۶                  .....=۹ : ۷۲       ......=۶ : ۴۸

۷۷- با توجه به درستی تقسیم در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

                       ۱۲۳=۳+(۱۲×۱۰)

-خارج قسمت:............

-مقسوم:................

-باقی مانده:...............

-مقسوم علیه:...............

۷۸-اگر مقسوم و مقسوم علیه تقسیمی را ۴ برابر کنیم مقدار خارج قسمت آن چه تغییری می کند؟

-تغییر نمی کند                -۲ برابر می شود                      -نصف می شود

۷۹-اگر بخواهیم ۶ بسته ۱۲ تایی مداد را بین ۸ نفر بطور مساوی تقسیم کنیم به هر نفر چند مداد می رسد؟

۸۰-اگر مقسوم علیه تقسیمی ۵ باشد کدام یک از اعداد زیر نمی تواند باقی مانده آن تقسیم باشد؟

الف: ۳             ب:  ۲              ج: ۱               د: ۶

۸۱-اگر ۷۵ دفتر را بخواهیم به دسته های ۵ تایی تقسیم کنیم چند دسته می شود؟

۸۲-اگر ۹۸ شاخه گل را به ۲ دسته مساوی تقسیم کنیم هر دسته .............ده تایی و .........یکی می شود.

۸۳-در تقسیم همیشه باقی مانده ................مقسوم علیه می باشد.

۸۴-قیمت ۸ کیلو گرم پرتقال ۵۶۰۰۰ ریال می باشد قیمت هر کیلو پرتقال چند ریال است؟

۸۵-   ۵۷ نفر از دانش آموزان دبستان سعدی به اردو رفتند اگر بخواهند برای هر ۸ نفر یک چادر تهیه کنند حداقل چند چادر برای آنها لازم می باشد؟

۸۶-محمد مطالعه کتاب داستانی را که ۵۶ صفحه داشت در یک هفته تمام کرد او در هر روز چند صفحه از کتاب را خوانده است؟

 ۸۷-یک اتومبیل در مدت ۶ ساعت ۵۱۰ کیلو متر راه طی می کند . این ماشین در هر ساعت چند کیلومتر راه طی می کند؟

۸۸-باغداری در سلماس ۱۲۶۵ کیلو گرم سیب را در جعبه های ۲۳ کیلو گرمی بسته بندی کرد .او چند جعبه سیب خریده است؟

۸۹-مسافت سلماس تهران ۸۲۵ کیلو متر است اتوبوسی این مسافت را در ۱۱ ساعت طی می کند این اتوبوس در هر ساعت چند کیلو متر راه طی کرده است؟

۹۰-یک خراط گیلانی روزی ۷ گلدان چوبی می تراشد. برای تراشیدن ۵۶ گلدان چند روز باید کار کرد؟

۹۱-یک کارگاه مجسمه سازی در منطقه اسلام آباد سلماس روزانه ۹ مجسمه بزرگ درست و بعد از رنگ آمیزی آنها را به قیمت ۴۵۳۰۰تومان می فروشد . قیمت هر مجسمه بطور متوسط چند تومان می باشد؟

۹۲-ماشینی فاصله سلماس تا زنجان را که ۴۸۵کیلو متر می باشد در طی ۷ ساعت طی می کند حساب کنید این ماشین در هر ساعت چند کیلومتر راه طی می کند؟

۹۳-علی بعد از وارد شسدن به یک کتابفروشی با ۵۴۰۰تومان پول ۹ جلد دفترچه خرید . قیمت هر جلد دفترچه چند تومان می باشد؟

۹۴-باغداری ۲۴ جعبه سیب که هر کدام ۲۰ کیلو گرم بود به ۱۲ خانوار بی بضاعت بطور مساوی اهدا کرد. به هر خانوار چند کیلو سیب رسیده است؟

۹۵-حسین به میدان میوه و تره بار رفته ویک جعبه پرتقال که ۱۶ کیلو گرم بود خرید و بابت آن ۱۰۴۰۰ تومان پول داد . حسین هر کیلو پرتقال را چند تومان خریده است؟

۹۶-دانش آموزان دبستان سعدی برای خرید پوشه کار ارزشیابی توصیفی این دبستان مبلغ ۱۳۵۰۰۰تومان کمک کرده اند که با این مبلغ می توان  ۹۰ پوشه کار خرید. قیمت هر پوشه کار چند تومان می باشد؟

۹۷-چهار نفر باغدار روی هم۴۸۲۵۶متر زمین زراعی دارند .اگر اینها بخواهند زمین های خودشان را بین خودشان تقسیم کنند به هر کدام چند متر زمین می رسد؟

۹۸-به هر چهار ضلعی که ضلعهای روبروی آن با هم موازی باشد .........................می نامند.

۹۹-در هر متوازی الاضلاع ضلعهای روبرو باهم ...............و..................هستند.

۱۰۰-در هر متوازی الاصلاع قطرها همدیگر را ....................می کنند.

۱۰۱-تفاوت بین مستطیل و متوازی  الاضلاع چیست؟

۱۰۲-با استفاده از خط کش و پرگار متوازی الاضلاعی رسم کنید که اندازه دو ضلع متوالی آن ۳ و ۴ سانتی متر باشد.

۱۰۳- با استفاده از خط کش متوازی الاضلاعی رسم کنید که اندازه دو قط آن ۳ و ۵ سانتی متر باشد.

۱۰۴-هر مستطیل یک متوازی الاضلاع است که زوایه های آن ....................می باشد.

۱۰۵-در مستطیل قطرها باهم ................ولی در متوازیالاضلاع قطرها بر هم ......................نیستند.

۱۰۶-با استفاده از خط کش و پرگار مستطیلی رسم کنید که اندازه های دو ضلع متوالی آن ۳ و ۴ سانتی متر باشد.

۱۰۷-واحد اندازه گیری مایعات .....................است.

۱۰۸-یک مستطیل به دلخواه رسم کنید که تمام ضلعهای َآن باهم برابر باشد. نام دیگر این شکل چیست.

۱۰۹-در هر متوازی الاضلاع ضلع های روبرو با هم ..........و ..........هستند.

۱۱۰-در هر متوازی الاضلاع زاویه های روبرو با هم ....................هستندو هر قطر از..........قطر دیگرمی گذرد.

۱۱۱-متوازی الاضلاعی رسم کنید که اندازه دو ضلع متوالی آنها ۳ و ۴ سانتی متر باشد.

۱۱۲-متوازی الاضلاعی رسم کنید که اندازه دو ضلع متوالی آن ۳ و ۵ سانتی متر بوده و زاویه قائمه داشته باشد.

۱۱۳-متوازی الاضلاعی رسم کنید که اندازه دو قطر آن ۴ و ۶ سانتی متر باشد.

۱۱۴-در هر مستطیل اضلاع روبرو با هم .....................و.................و زاویه های آن ............... وقطرها با هم ................وو هر قطر از .............قطر دیگر می گذرد.

۱۱۵- یکی از شباهتهای متوازی الاضلاع و مستطیل این است که در هر دو ..................روبرو با هم ......................و ..................هستند.

۱۱۶-تفاوتهای بین متوازی الاضلاع و مستیطل  را بیان کنید.

۱۱۷-واحد اندازه گیری مایعات ...................است.

۱۱۸-در هر لوزی ضلع های روبرو با هم .................و ..............هستند.زاویه های روبرو با هم .............

وقطر ها همدیگر را...........می کنند وقطر ها بر هم .................

۱۱۹-به هر لوزی که زاویه های آن قائمه باشد ......................می گوییم. و به هر متوازی الاضلاعی که زاویه های آن قائمه باشد ....................می گویند.

۱۲۰-با استفاده از دوو خط عمود یک لوزی رسم کنید که طول قطر های آن ۶ و ۴ سانتی متر باشد.

۱۲۱-یک لوزی رسم کنید که طول هر ضلع آن ۴سانتی متر باشد. 

۱۲۳- قیمت یک مداد پیکاسو ۹۰ تومان است با ۷۰۰ تومان پول حد اکثر چند مداد می توان خرید و چند تومان باقی خوهد ماند؟

۱۲۴-برای خریدن ۲۵ دفتر فانتزی ۱۵۰۰۰تومان پول پرداخت شده است قیمت هر دفتر چند تومان می باشد؟

۱۲۵-کشاورزی ۳۲ جعبه سیب را به قیمت ۴۸۰۰۰تومان فروخت . این کشاورز هر جعبه سیب را چند تومان فروخته است؟

۱۲۶-علی در ماه مبارک رمضان تمام قرآن را می خواند. قرآن علی ۶۹۶ صفحه دارد و او هر روز ۲۴ صفحه می خواند. او در چند روز قرآن را تمام می کند؟     

ریاضی

 

  51-در عدد  69453024 رقم 3 در چه مرتبه ای قرار دارد ؟

الف- یکان صدگان     ب- دهگان صدگان          ج-  صدگان صدگان                د- یکان میلیونها

----------------------------------------------------------------------

52- نیمساز ...............است که زاویه را به دو قسمت مساوی تقسیم میکند.

الف- پاره خطی                  ب-  خط خمیده ای                 ج-  نیم خطی                    د- ضلعی

53- اگر طول ضلعهای زاویه را بیشتر کنیم اندازه زاویه آن چه تغییری میکند؟

الف- باز میشود    ب- کوچکتر میشود                   ج- تغییر نمیکند                  د-بزرگتر میشود

-54- برای کدام یک از خطهای زیر عمود منصف میتوان رسم کرد؟

الف-.                          ب-                                             ج-                                                  د-  هیچکدام                                                   

 55-کدام جواب برای تقسیم 7 :46536  صحیح می باشد ؟

الف-6684             ب- 7684               ج- 7648                  د-6648

56-کدام جواب برای تساوی….. =(78*209)+(236*54) صحیح میباشد؟

الف-12744          ب-16302                ج- 29046              د- 27604

-57-یک اتومبیل در 5 ساعت 845 کیلومتر طی کرده است در یک ساعت چقدر راه رفته است؟

الف- 169             ب-196                    ج-109                  د- 106

-58-ائلشن 29 کیلوگرم وزن دارد اگر پدرش از 4 برابر وزن او 8 کیلوگرم کمتر باشد پدر ائلشن چند کیلو گرم وزن دارد ؟   الف- 232      ب- 108            ج-  116                        د-  32

-۵۹- به هر چهار ضلعی که فقط دو ضلع موازی داشته باشد چه میگویند؟

الف- ذوزنقه             ب-  مربع                    ج-  لوزی                   د- مستطیل

 

  نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 18:47  توسط عباس رازقندی  | 

فارسی

 

 11- در جمله ((ای توانایی که به ما توانایی داده ای )) منادا کدام کلمه است؟

الف-ما            ب-داده ای                  ج-ای توانایی                      د-توانا

12- معنای درست کلمات ((فعال،شیوه،ایثار ))کدام  مورد میباشد ؟

الف-کار، روش، سرگذشت                        ب-  پرکار، روش، گذشت          

ج-  کوشش، روش، گذشت                          د-  فعالیت ،شیون،گذشت

-13- کدام مورد جمع کلمات ((طفل- ولی - جمع))میباشد ؟

الف-(طفیل ،اما ،جامع)  ب- (طفیل،اولیا،مجموع)  ج-(اطفال،اولیا، جامع)    د- ( اطفال، اولیا،مجموع)

-14- جمله((نظامی شاعر یزرگ ایرانی است)) چه نوع جمله ای است؟

الف-پرسشی    ب- خبری               ج- امری               د-الف و ج درست است

-15- کلمات ((تشویق- صلوات- مقدمه- مشعل)) را به ترتیب حروف الفبا مرتب کنید.

الف-مقدمه،مشعل،صلوات،تشویق                     ب-  تشویق،صلوات،مقدمه،مشعل

ج- تشویق ،صلوات، مشعل،مقدمه                   د- صلوات،تشویق،مقدمه،مشعل

16- شعر رنج وگنج از کدام شاعر است؟

الف -سعدی        ب-  شهریار       ج- قیصر امین پور          د- محمد تقی بهار

-17- کدام توضیح در مورد کلمات ((ایستگاه- سحرگاه- فرودگاه)صحیح میباشد؟

الف-محل ایستادن،محل سحر،محل فرود آمدن         ب- محل ایستادن،محل سحر،هنگام فرود آمدن

ج-وقت ایستادن،جای سحر،وقت فرود آمدن          د-محل ایستادن،وقت سحر، محل فرود آمدن

-18- پنج حلقه المپیک نشانه چیست؟

الف-پنج رشته فعال ورزشی  ب-  پنج کشور قدرتمند ورزشی  ج- پنج قاره جهان  د-پنج تیم ورزشی

-19- ((دم به تله ندادن)) کنایه از چیست؟

الف-در تله افتادن  ب-زیر بار نرفتن  ج- کنایه از انسانهای زرنگ  است    د- قسمت ب و ج درست است

20- به کلمه های هم معنی .................گفته میشود

الف-مترادف        ب- هم خانواده            ج- مخالف                 د- جمله

جغرافیا

 

    21-برای استفاده از نقشه باید به .......................... توجه کرد.

الف-کتاب جغرافیا      ب- کره زمین       ج- راهنمای نقشه      د-هیچکدام

22-کدام یک از جهات زیر اصلی نیست؟

الف-جنوب        ب-جنوب شرقی         ج- مشرق                       د- شمال

23-به پستی ها و بلندیهای زمین ...................میگویند.

الف-رشته کوه      ب- قله                    ج- دشت                      د- ناهمواری

-24- رشته کوه زاگرس در ................ایران قرار دارد.

الف-شمال      ب- شمال غربی         ج- شمال شرقی                 د- مغرب

-25- بلندترین قله ایران ........................نام دارد.

الف- سبلان  ب- الوند                     ج- دماوند                             د- زردکوه

-26- به شن، ماسه ، گل ولایی که رودها به همرا ه میبرند.................میگویند.

الف-آبرفت         ب-  جلگه                    ج- جویبار                   د-هیچکدام

27- وقتی که هوا روبه گرمی میگذارد دامپروران گله ها ی خود را به جاهای..............و......... می برند.

الف-سردسیر –ییلاق   ب-سردسیر –قشلاق      ج- گرمسیر-ییلاق                  د-گرمسیر –قشلاق

28-  در نقشه جهت شمال در سمت ..........قرار دارد.

الف-پایین               ب-راست            ج- چپ              د- بالا

-29- کوچکترین ناحیه آب و هوایی ایران.............نام دارد.

الف- خزری  ب- ناحیه گرم و خشک    ج-  کوهستانی           د- هیچکدام

30- کدام جلگه در کناردر یای خزر قرار دارد؟

 الف- گرگان    ب- خوزستان    ج-گیلان                د- الف و ج درست است

تاریخ و مدنی

 

   ۳۱-............اولین و...................دومین حیوانی بودند که اهلی شدند.

الف-گاو-گوسفند              ب-گوسفند –بز               ج- سگ –گوسفند                 د-اسب- گاو

-32- چه چیز سبب به وجود آمدن روستاها گردید ؟

الف-جریانداشتن رودها در دامنه کوهها   ب-حفاطت از زمینها کشاورزی            

ج- بدست آوردن غذا                                      د-گرسنه ماندن انسانها

33- مجسمه شیر سنگی واقع در همدان مربوط به کدام دوره میباشد ؟

الف-پارت              ب-پارس                    ج- هخامنش             د- ماد

34- چه کسی اولین قانون برای اداره شهرها را در سنگ نوشته ای درمیادین شهرها قرار  داد ؟

الف-فرعون      ب- حمورابی            ج-حضرت محمد              د-  کوروش

35- قبر فرعونها درکجا قرار دارد ؟   الف-مکه    ب-مدینه        ج- کربلا      د-اهرام مصر

-36- چه کسی حکومت ماد را شکست داد ؟

الف-هخامنش    ب- کوروش              ج- فرعون                     د-هیچکدام

-37- دومین خانواده ای که ما در آن زندگی میکنیم چه نام دارد ؟

الف-مسجد                       ب-پارک                    ج-خانه                    د-هیچکدام

-38- جایی که پیشنماز موقع نماز خواندن می ایستد چه نام دارد ؟

الف- مسجد          ب- منبر               ج- محراب              د- الف و ب درست است

39- چرا مسجد نمونه کوچکی از یک جامعه اسلامی است؟

الف-زیرا در آن خدا پرستی وجود دارد                                         ب-زیرا در آن نظم وجود دارد

ج-زیرا در آن آموزش وجود دارد                                                      د-همه موارد صحیح است

-40 - روز جمعه مخصوص چه کارهایی است ؟

الف- شرکت در نماز جمعه    ب-  استراحت و تفریح    ج- خوابیدن        د- الف و ب درست است

 

  نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 18:32  توسط عباس رازقندی  | 

بیا تا قدر یکدیگر بدانیم
بیا تا مهربانی پیشه سازیم
چه آمد بر سر اقوام و خویشان
چرا فامیل ها از هم جدایند
چرا خواهر ز خواهر می گریزد
چرا دختر ز مادر ننگ دارد
چرا مهر و محبت کیمیا شد
نبینیم خنده ای بر روی لبها
نه کس را لحظه ای آسوده بینی
نه پولدار را ز پولش لذتی است
نه آسایش نه آرامش نه راحت
نبینی یک نفر را که کسل نیست
همه درگیر نوعی اضطرابند
به خود آیید عزیزان راه کج شد
چو مردم را عوض شد زندگانی
همه چیز هست و روز خوش نبینیم
به ظاهر خانه ها مان کاخ شاه است
در و دیوارها کاشی و سنگ است
تمام خیر و برکتها بر افتاد
چرا این گونه شد؟ از من کنید گوش
دگر از بذل و بخشش ها اثر نیست
شده نایاب صفا و مهربانی
عموجان، خاله جان دیگر نگوییم
یکی حج می رود سالی دو سه بار
یکی با سود پولهای نزولی
یکی از کربلا و شام گوید
یکی نازد به ماشین و به باغش
یکی انگار از بینی فیل است
یکی وقتی به ماشینش سوار است
چنان در غبغبش باد غرور است
تمام کارها گشته ریائی
بزرگترها ندارند احترامی
همه چسبیده جیب و کار خود را
کسی را با کسی کاری نباشد
فقط دنبال نفع و کار خویشند
نه در فکر حلال و نه حرامند
برای پول در آرند چشم هم را
ز بس حرص و طمع در سینه دارند
شرف را مثل کالا می فروشند
هنوز بابا نمرده سر دماغ است
همه در عالمی دیگر بگردند
چنین مردم دگر خیری نبینند
خلاصه دوستان دانید چه کاریم
بیا تا راه دیگر پیش گیریم
بیا تا قدر یکدیگر بدانیم
بیا تا دست یکدیگر بگیریم
در کوه خرابات یکی میر نشد
گفتم که به پیری برسم، توبه کنم

 

که تا ناگه ز یکدیگر نمانیم
به مشتی زرق و برق خود را نبازیم
که گردید جمعشان این طور پریشان
چرا دوستان رفیقان بی وفایند
برادر با برادر می ستیزد
پدر با بچه هایش جنگ دارد
همه دوستی رفاقتها ریا شد
نه روز آرامشی داریم نه شبها
به صد کار جمله را آلوده بینی
نه نادار را به جایی عزتی هست
همه مشتاق یک آن استراحت
پر است دلها و جای درد دل نیست
چو نفرین گشته دائم در عذابند
از این رو زندگانی ها فلج شد
شده این زندگانی زنده مانی
مدام سر در گریبان می نشینیم
درونش یک جهان اندوه و آه است
ولی هر خانه یک میدان جنگ ست
طبیعت با شما مردم در افتاد
شده مهر و محبتها فراموش
ز انصاف و مروتها خبر نیست
تعارف ها همه سرد و زبانی
برای مرگ هم در آرزوییم
کنارش خواهرش نادار و ناچار
رود مکه به امید قبولی
برای فخر بر اقوام گوید
یکی باد تکبر در دماغش
ز بس خودخواه و مغرور و بخیل است
فقط مثل بتی از زهر مار است
که گویی از نژاد سلم و تور است
نجابت شد عوض با بی حیائی
به محتاجان نداریم اهتمامی
به فکرند تا ببندند بار خود را
اگر باری بود یاری نباشد
به فکر گرمی بازار خویشند
همه دارند ولی نعمت زوالند
به هر گندی نمایند پرشکم را
مدام با هم چو دشمن کینه دارند
برادرها برادر را بدوشند
سر میراث، دعوا داغ داغ است
عبوس و مسخ و بی احساس و سردند
اگر قارون شوند، باز هم همینند
همگی بر خر شیطان سواریم
سراغ از اصل و ذات خویش گیریم
غرور و کینه را از خود برانیم
ضمانت نیست تا فردا نمیریم
از مردن آدمی زمین سیر نشد
بسیار جوان مرد و یکی پیر نشد

  نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 18:20  توسط عباس رازقندی  | 
با تشکر از همکار محترم هاشم آبا دی

 

 

                                                                        باسمه تعالی

 آزمون جامع پایه چهارم                                              دبستان رودكي

نام و نام خانوادگي :                                            سال تحصيلي 90-89

تاریخ آزمون :11/11/90                                                                           زمان آزمون : 60دقیقه

بخوانیم و بنویسیم

1

کدام  یک از کلمه­های  زیر  هم خانواده­ی  ­کلمه­ی (( معلّم )) نیست؟
الف – تعلیم  ™             ب- اعمال ™                    ج- علوم™                       د- عالم ™

2

در جمله­ی (( مادرم دیشب غذای خوشمزه­ای پخته بود )) قید زمان کدام است ؟

الف – غذای ™             ب- پخته بود ™               ج- خوشمزه­ای ™               د- دیشب ™

3

کدام یک از کلمه­های زیر تشدید ندارد؟

الف – بچه ™             ب- تحمل™                    ج- محله™                       د- حفظ ™

4

هم معنی کلمه­ی ((اسراف )) کدام است ؟

الف – زیاده روی ™    ب- صرفه جویی ™   ج- درست مصرف کردن™    د- مصرف به اندازه ™

5

کدام کلمه با توجّه به معنی آن ازنظر املایی غلط است ؟

الف – اثاث : وسایل خانه  ™                                                   ب- حیات : زندگی ™   

ج- عرض :زمین™                                                                   د- خوار : بی ارزش و حقیر ™  

6

اگر بخواهیم کلمه­های زیر را به ترتیب حروف الفبا بنویسیم کدام کلمه سّوم نوشته می شود ؟

الف – تصویب™          ب- بهره­مند ™             ج- صلح™                    د- نظر ™

7

در بیت زیر چند فعل وجود دارد ؟

خدایا چنان کن سرانجام کار               تو خشنود باشی و ما رستگار

الف – یکی  ™             ب- دوتا ™                    ج- سه تا™                       د- چهار تا ™

8

کدام یک از عبارت های زیر کنایه است ؟

الف – دست روی دست گذاشتن ™                                  ب- خوب درس خواندن  ™    

ج- پا تو کفش کسی کردن ™                                           د- به موقع غذا خوردن  ™

9

به کدام قسمت داستان ((اوج داستان )) می گویند ؟

الف – شخصّیت منفی داستان™                            ب- ابتدای هر داستان ™       

ج- شخصیّت مثبت داستان ™                               د- هیجان انگیز ترین قسمت داستان ™

10

کدام یک از کلمه های زیر جمع نیست؟

الف – روزگار™           ب- خطوط ™        ج- افكار ™                          د- اعضا™

علوم و ریاضی

11

کدام عبارت صحیح می باشد ؟

الف –   هرمخلوطی محلول است ™                       ب-   بعضی محلول ها مخلوط هستند  ™       

ج-  هر محلولی مخلوط است  ™                              د- همه­ی مخلوط ها محلول هستند ™

12

کدام یک از موارد زیر کم ترین باز تابش را دارد ؟

الف – مقوّای رنگی   ™        ب- جسم تیره ™         ج-  آینه­ تخت ™               د- جسم روشن ™

13

کدام جانور به بزرگترین گروه بند پایان تعلّق دارد ؟

الف – پروانه™             ب- خرچنگ ™                   ج- عنکبوت™                   د- رتیل ™

14

کرم داخل سیب در کدام مرحله قراردارد ؟

الف – تخم حشره  ™        ب- حشره بالغ ™          ج- پیله­ی حشره™           د- نوزاد حشره ™

15

تصویر کدام یک از عددهای زیر در آینه­ی تخت همان عدد می شود ؟

الف 1221 ™              ب- 100 ™                   ج- 585™                       د- 100 ™

16

آب داغ چه محلولی ا ست ؟

الف – جامد در مایع  ™     ب- گاز در مایع ™        ج- مایع در مایع™           د- جامد در جامد ™

17

کودکان بیشتر به این انگل مبتلا می شوند ؟

الف – کرم کدو   ™     ب- کرمک ™          ج- کرم خاکی™           د- آسکاریس ™

18

در کدام نوع آینه اندازه­ی تصویر بستگی به فاصله­ی جسم تا آینه دارد؟

الف – بر آمده   ™     ب- تخت  ™          ج- کروی ™           د- فرورفته  ™

19

فاصله­ی کدام جسم تا آینه­ی تخت 2 متر است فاصله­ی تصویر جسم تا خود جسم چند متر است؟

الف – 2     ™     ب- 4   ™          ج- 0  ™           د- 6   ™

20

در کدام یک از موارد زیر از پریسکوپ استفاده نمی شود؟

الف – تانک   ™     ب- زیر دریایی ™          ج- هواپیما ™           د- سنگر ™

21

باقیمانده­ی تقسیم عددی بر 4 کدام یک از عددهای زیر نمی تواند باشد؟

الف – 3    ™     ب- 2   ™          ج- 4   ™           د- 0    ™

22

در شکل روبه رو چند مربع وجود دارد ؟                  

 الف – 9    ™     ب- 10    ™          ج- 12   ™           د- 14   ™

23

با 46 مهره دسته های 8 تایی درست کرده ایم  چند مهره­ی دیگر لازم است تا یک دسته­ی بیشتری درست کنیم ؟

  الف – 2    ™     ب-   8     ™          ج-   4    ™           د-   6    ™

24

به سه برابر عددی 6  تا اضافه کردیم عدد 30 به دست آمد . خود عدد کدام است ؟

  الف –3    ™     ب-   8     ™          ج-  6    ™           د-  9    ™

25

اگر  12  بسته­ی 6 تایی شکلات را بین 8 نفر به طور مساوی تقسیم کنیم به هر نفر چند شکلات

 می رسد ؟

  الف – 16   ™     ب-   8     ™          ج-   9    ™           د-   6    ™

26

مجموع سّن  سه نفر 25 سال می باشد  3 سال دیگر مجموع سّن آنها چه قدر خواهد بود ؟

  الف – 28    ™     ب-   31     ™          ج-   22   ™           د-   34   ™

27

اختلاف سّن فاطمه و زهرا 6 سال است 5 سال بعد اختلاف سّن آنها چه قدر می شود ؟

  الف – 6    ™     ب-   11     ™          ج-   1    ™           د-   5    ™

28       

کدام دو زاویه­ی زیر همیشه با هم مساویند ؟

الف –دو زاویه­ تند ™   ب-  دو زاویه باز™     ج-  دو زاویه قائمه ™   د- در هر سه حالت مساویند    ™

29

هر گاه چهار خط برخط یک عمود شوند این چهار خط نسبت به هم چه وضعی دارند ؟

  الف – عمود بر هم    ™     ب-  متقاطع    ™          ج-  موازی    ™           د-  مساوی   ™

30            

از یک نقطه بر روی یک خط چند خط می گذرد ؟

  الف – 1    ™     ب-   2   ™          ج-   4    ™           د-   خیلی   ™

تعلیمات اجتماعی

31

اگر طوری بایستیم که روبروی ما شمال غربی باشد پشت سرما کدام جهت قرار می گیرد ؟

الف – جنوب غربی ™     ب-  شمال شرقی  ™        ج-  جنوب شرقی  ™   د- جنوب™   

32

کوه سبلان و سهند در کدام طرف ایران قرار دارند ؟

  الف – شمال ™     ب-  شمال غربی  ™        ج-  شمال شرقی  ™        د- جنوب غربی    ™

33

در نقشه­ی ایران شهر تهران در کدام جهت رشته کوههای البرز قرار دارد ؟

الف – در غرب ™     ب-  در دامنه های شمالی ™      ج-  در شرق  ™     د- در دامنه های جنوبی    ™

34

برای تعیین آب و هوای یک منطقه از زمین چه چیزهایی را اندازه می گیرند ؟

الف –دمای هوا™                                           ب- مقدار ریزش باران و برف ™                                                                                  ج- وزش باد™                                               د- موارد الف وب صحیح است    ™

35

جلگه­ی پهناوری که در جنوب غربی ایران قرار دارد کدام است ؟

  الف – مغان ™     ب-  خوزستان  ™        ج-  گرگان  ™        د-   مازندران  ™

36

مادها بیشتر وقت ها با چه کسانی در جنگ بودند؟

  الف – پارس ها ™     ب-  پارت ها   ™        ج-  آشوری ها  ™        د-   مصری ها    ™

37

شهر هگمتانه در کدام استان امروزی قرار دارد ؟

  الف – زنجان ™     ب-  مرکزی  ™        ج-  کردستان  ™          د-   همدان    ™

38

بعد از پیدایش شهرها اداره­ی امور شهرها به عهده چه کسی بود ؟

  الف – فرمانروا ™     ب-  شهربان  ™        ج-  بزرگان شهر  ™        د-   شورای شهر    ™

39

هخامنشیان چند سال در ایران حکومت کردند؟

  الف – 400 ™     ب-  225  ™        ج-  200  ™        د-   500   ™

40

کدام گروه جزء گروه آریایی ها نبودند؟

  الف – ماد ™     ب-  آشور  ™        ج-  پارس  ™        د-   پارت    ™

41

تشکیل برنامه­ی نماز جماعت و گروه های هنری در مدرسه به عهده­ی کیست ؟

  الف – مدیر ™     ب-  ناظم  ™        ج-  مربی پرورشی  ™        د-   معّلم    ™

42

اوّلین شهر ها در کنار کدام یک از رودهای زیر در ایران به وجودآمد ؟

  الف – دجله ™     ب-  فرات  ™        ج-  نیل  ™        د-   کارون    ™

43

به فرمان خداوند آتش بر این پیامبر سرد شد ؟

  الف – ابراهیم (ع) ™     ب-  موسی(ع)  ™        ج-  عیسي(ع)  ™        د-   نوح(ع)    ™

44

اوّلین جامعه­ای که کودکان در آن زندگی می کنند کدام است ؟

  الف – مدرسه ™     ب-  مسجد  ™        ج-  خانواده  ™        د-   شهر    ™

45

کدام مورد نمونه­ی کوچکی از جامعه اسلامی است؟

  الف – مدرسه ™     ب-  شهر  ™        ج-  خانواده  ™        د-   مسجد    ™

وبلاگ گروه آموزشي چهارم ابتدايي شهرستان بيرجند در خدمت همكاران ارجمند است :

http://amouzesh4.blogfa.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابادی

  نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 18:7  توسط عباس رازقندی  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM