ارتباط با همکاران پایه چهارم
 

ماه

   

نام درس

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

انشا

30-1

60-30

90-60

128-91

152-128

170-153

180-170

مرور

علوم

25-1

44-26

58-44

71-58

83-72

93-84

97-94

104-98

قرآن

14-1

21-14

40-21

50-41

69-51

80-69

95-80

100-95

ریاضی

30-1

60-30

90-60

120-90

145-120

170-145

180-170

مرور

هدیه های آسمانی

11-1

20-12

32-20

45-32

55-45

66-55

73-66

79-73

املا

30-1

60-30

90-60

128-91

152-128

170-153

180-170

مرور

فارسی

30-1

60-30

90-60

128-91

152-128

170-153

180-170

مرور

جغرافیا

10-1

22-11

32-22

43-32

50-44

61-51

67-62

مرور

تاریخ

74-70

77-75

85-77

96-86

99-96

103-99

106-104

مرور

مدنی

113-108

115-114

119-117

122-120

127-123

130-128

133-131

مرور

  نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۲ساعت 20:13  توسط عباس رازقندی  | 
یک کیسه آرد در یخچال خود نگه دارید
حیرت آوره!!! چه طور تا به حال راجع به آن چیزی نشنیده بودیم؟ من همیشه آنرا زیر شیر آب سرد می گرفتم.

تجربه ی یک خانم با سوختگی ها

   چندی پیش هنگام پختن ذرت، چنگالم را در آب جوش کردم تا ببینم که ذرت هاآماده هستند یا خیر... ولی اشتباها دستم در آب جوش رفت... همان طور که داشتم جیغ و فریاد می کردم، یکی از دوستانم که یک دامپزشک ویتنامی است وارد خانه شد و پرسید که مقداری آرد ساده دارم یا نه؟ من کیسه را آوردم و او دست مرا در آن فرو برد و به من گفت که دستم را به مدت 10 دقیقه در آن آرد نگه دارم... و من هم همینکار را کردم...او به من گفت که در ویتنام،مردی آتش گرفته بود و آنها در حالی که ترسیده بودند، برای خاموش کردن او کیسه ای آرد بر سر و تن او پاشیده بودند، و در کمال تعجب دیده بودند که نه تنها آن آرد آتش را خاموش کرده است، بلکه باعث شده بود که او حتی یک تاول هم نزند. خلاصه ....من دستم را به مدت 10 دقیقه در کیسه ی آرد نگه داشتم و آن را بیرون آوردم و دیدم که حتی یک رد قرمز و یا تاولی روی آن وجود ندارد و از همه مهمتر، به هیچ عنوان دردی هم ندارد. از آن زمان، من یک کیسه آرد برای زمان هایی که خودم را می سوزانم، در یخچال نگهداری می کنم. آرد سرد تأثیر بیشتری نسبت به آرد با دمای اتاق دارد. من از آرد استفاده کرده ام و تا به حال یک لک سوختگی قرمز و یا تاول نداشته ام. حتی یک بار زبانم را سوزاندم و آرد را به مدت 10 دقیقه روی آن گذاشتم... درد آن ناپدید شد و سوختگی آن هم برطرف شد آن را امتحان کنید.... معجزه را تجربه کنید!! یک کیسه آرد در یخچال خود نگه دارید و از این کار خوشحال خواهید شد.

در ضمن باید اشاره کنم که محدوده ی سوخته شده را اول زیر آب سرد

نگیرید.... آن را مستقیما در آرد قرار داده و 10 دقیقه نگه دارید

موضوعات مرتبط: افزایش اطلاعات عمومی
[ پنجشنبه شانزدهم آبان 1392 ] [ 9:0 ] [ ]
GetBC(38); نظر بدهید
  نوشته شده در  جمعه هشتم آذر ۱۳۹۲ساعت 21:39  توسط عباس رازقندی  | 

مانده بودم چطور بدون مقدمه در سومین روز بچه ها را با مفهوم موجود زنده و غیر زنده آشنا کنم!توجه به رفتار بچه ها در کلاس به نظر من پر از راهکردها و روشهای آموزشی است . نفیسه گفت : خانم معلم من تشنه ام.

صدایش کردم تا کنار میزم بیاید و لیوانش را هم بیاورد . لیوان محیا را هم قرض گرفتم . دو لیوان آب پر کردم یکی برای نفیسه و یکی برای همان ماژیکی که دیروز کشیدن خطوط را به بچه ها یاد داده بوداول نفیسه آبش را خورد و نوبت رسید به ماژیک گفتم بچه ها نگاه کنید الان ماژیک هم یک لیوان آب می خوره!همه ی بچه ها انگار باور کردن من هم به باورشان اهمیت دادمو لیوان آب رو خالی کردم رو سر ماژیک اما هر کاری کردم ماژیک آب نخورد که نخورد تا اینکه بچه ها خودشان گفتن خانم ماژیک که آب نمی خوره!تا بعد از کلی بحث و گفتگو به این نتیجه رسیدیم که " خانم معلم موجودات زنده فقط می تونن آب بخورن مثل گیاهان و جانوران و انسان ها. یک مسابقه ی دو هم بین چند تا از بچه ها و پارچ آب کلاس برگزار شد ! اما پارچ چون  موجود زنده نبود نتوانست حرکت کند!زهرا و محیا و ال آی موهای بلندی دارن اما موهای آتنا کوتاه بود هر چهار تاشون اومدن جلو تا آتنا توضیح بده که چرا موهاش مثل اینها نیست خیلی ساده آتنا گفت خانم معلم برای اینکه موهای من بلند شده بودن من بردم و کوتاهش کردم و چند مثال دیگه با استفاده از ناخن و قد و چاقی و لاغری و نی نی کوچولو هایی که تو بعضی خانه هاست ...فهمیدیم که موجودات زنده رشد می کنند.و قرار گذاشتیم همه موجودات توی کلاس از بچه ها گرفته تا مدادها با شماره سه نفس بکشند اما از آن همه فقط خانم معلم و بچه ها نفس کشیدند بقیه همون طور ساکت نگاه کردن. خلاصه وقتی کاملا مطمئن شدم بچه ها با مفهوم زنده و غیر زنده آشنا شدند کتاب علوم رو باز کردیم.

  نوشته شده در  جمعه هشتم آذر ۱۳۹۲ساعت 21:31  توسط عباس رازقندی  | 

به نام یزدان پاک

نام و نام خانوادگی: آزمون فارسی - پایه چهارم دیماه 90

1- در کدام یک از گزینه های زیر «یا » نشانه ی منادا می باشد؟( 5 نمره)

1- یاشار 2- یا مهدی 3- یاسر 4- یال

2- همه ی اسم ها را در زبان فارسی می توانیم با نشانه ی ..................... جمع ببندیم.

1- ها 2- ات 3- ان 4- گار

3- کدام کلمه در بیت زیر منادا می باشد؟ « به من آهسته مادر گفت : فرزند! خدا را در دل خود جوی یک چند»

1- مادر 2- فرزند 3- خدا 4- خود

4- کدام کلمه صفت نیست؟

1-ابداع 2- کنجکاو 3- عاجز 4- فعّال

5- جمع کدام یک از کلمات زیر ، درست نوشته شده است؟

1- طفل = طفولیت 2- عمل = اعمال 3- جرم = جریمه 4- علت = معلول

6- کدام کلمه با بقیه متفاوت است؟

1- خوابگاه 2- سحرگاه 3- دانشگاه 4- کارگاه

7- کدام کلمه با بقیه هم خانواده نیست؟

1- معروف 2- معرّف 3- مُرفین 4- معارف

8- کلمه ی قافیه در بیت روبرو کدام است؟ « چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار »

1- روزگار – قرار 2- ار – ار 3- عضوی – عضوها 4- آورد - نماند

9- کدام واژه در زبان فارسی فقط یک شکل دارد؟

1- تشک 2- بادمجان 3- یقه 4- علی

10- کدام گزینه با دیگر گزینه ها متفاوت است؟

1- هنگام امتحان 2- زمان امتحان 3- دفتر امتحان 3- روز امتحان

11- با دو فعل مربوط به گذشته دو جمله بساز؟(1 نمره)

12- کلمه های زیر را به ترتیب حروف الفبا مرتب کن. (1 نمره)

غفلت ، تشویق ، اعلام ، حریف ، حسّاس ، مشعل

13- برای هرکلمه دو صفت مناسب بنویسید.(2 نمره)

فکر: قانون: شب : رنگ :

14- کلمه ها را به هم وصل کن و کلمه ای جدید بساز. (2 نمره) ( دل ، بان ، لغت ، آهنگ ، میز ، تنگ ، هم ، نامه)

15- هم معنی کلمات زیر را بنویسید.(2 نمره)

1-عجیب : مقصود : گذشت : مونس :

16- مخالف این واژه ها را بنویسید؟(2 نمره)

درون : دشمنی : تُند : تشنه :

کهنه : زشت : جدا شدند : خروج :

17- در سه سطر توضیح دهید که اگر مدرسه قانون نداشت چه اتّفاقی می افتاد؟ (2 نمره)

 

 

18- متن زیر را در یک بند کامل کنید. (3 نمره)

قطره ی آب از آسمان پایین آمد ؛ ناگهان دید .........................

 

 

موفق باشید

  نوشته شده در  جمعه هشتم آذر ۱۳۹۲ساعت 21:23  توسط عباس رازقندی  | 

به نام یزدان پاک

نام و نام خانوادگی: آزمون علوم تجربی – پایه چهارم – دیماه 90

دلیل اینکه وزن شما نسبت به بعضی از دوستانتان بیشتر و قدّتان نسبت به قدّ آن ها بلند تر است چیست؟(1)

قسمت های مختلف یک سلول را نام ببرید و مهمترین قسمت آن را ذکر کنید؟ (1 )

 

 

 

چرا می گویند گیاه گوجه فرنگی نسبت به درخت سیب در کار غذا سازی فعّال تر است؟(1 )

آوند چیست؟ وظیفه ی آن را در گیاهان بنویسید؟(5/1)

اگر گیاهان نبودند جانوران هم وجود نداشتند. می دانید چرا؟(1)

چهار مورد از استفاده های گوناگون از گیاهان را نام برده و برای هر کدام مثالی بزنید؟(2)

گروه های مختلف بی مهرگان را نام برده و برای هر کدام مثالی بزنید؟(5/1)

یک محلول نام ببرید و حلال و حل شونده را در آن مشخص کنید؟(5/1)

 

9-برای مخلوط ها و محلول های زیر مثال بزنید؟(3)

مخلوط جامد در جامد: مخلوط مایع در مایع:

مخلوط جامد در مایع: محلول جامد در مایع:

محلول مایع در مایع: محلول گاز در گاز:

10- دانشمندان کرم ها را به چند گروه تقسیم کرده اند؟برای هر کدام مثالی بزنید؟(5/1)

 

11-کدام شکل پخش شدن ذرّات قند در چای را صحیح نشان می دهد؟ علامت بزن.(1)

 

سوالات چهار گزینه ای (4)

12- کدام یک از محلول های زیر به بقیه فرق دارد ؟

1-بنزین در آب 2- الکل در آب 3- قند در آب 4- سرکه در آب

13- دو کفه ای ها جزو کدام دسته از بی مهرها هستند؟

1-نرم تنان 2- خارتنان 3- کیسه تنان 4- اسفنج ها

14- کدام جانور با بقیه هماهنگی ندارد؟

1-خرخاکی 2- ملخ 3- کرم خاکی 4- عنکبوت

15- در کدام یک از گیاهان زیر ساقه عمل غذاسازی را انجام می دهد؟

1-پیاز 2- کاکتوس 3- نیشکر 4- هویج

16- در زمان تقسیم سلول ابتدا کدام قسمت سلول تقسیم می شود؟

1- سیتوپلاسم 2- همه ی اجزای سلول 3- پوشش سلولی 4- هسته

17- به علف هایی ، علف هرز می گویند که ....

1-در بیابان می رویند 2- در جنگل می رویند 3- در لابه لای گیاهان کاشته شده می رویند. 4- در لا به لای سنگ ها می رویند

18- تربچه غذایی را که می سازد در کدام قسمت خود ذخیره می کند؟

1-ریشه 2- ساقه 3- برگ 4- آوند

19- چرا در فصل پاییز برگ درختان زرد می شود؟

برای تولید میوه 2- ساخته نشدن سبزینه 3- هوای سرد 4- بارش باران

 

  نوشته شده در  جمعه هشتم آذر ۱۳۹۲ساعت 21:20  توسط عباس رازقندی  | 

به نام یزدان پاک

نام و نام خانوادگی: آزمون جغرافی نوبت اول – پایه چهارم – دیماه 90

درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.

1-یکی از وسایلی که به ما در مطالعه جغرافیا کمک می کند عکس است.(75/0) ص غ

2- زمینی که روی آن زندگی می کنیم صاف و مسطح است.(75/0) ص غ

3- شمال و شمال شرقی و جنوب و جنوب شرقی 4 جهت اصلی هستند.(75/0) ص غ

4- به بالاترین نقطه ی کوه ، کوهپایه می گویند.(75/0) ص غ

5- کدام دسته از قلّه های زیر هر دو در شمال غربی ایران قرار گرفته اند.(75/0)

1-سهند و سبلان 2- دنا و سبلان 3- سهند و دنا 4- دنا و زردکوه

6- اگر فردی در هنگام طلوع خورشید رو به خورشید ایستاده باشد.پشت سر او چه جهتی است؟(75/0)

1-مغرب 2- جنوب 3- شمال شرقی 4- مشرق

7- بلندترین قلّه ایران در کدام رشته کوه قرار گرفته است؟(75/0)

1-رشته کوه های هزار مسجد 2- رشته کوه های بینالود

3- رشته کوه های زاگرس 4- رشته کوه های البرز

8- کدام یک از شهرهای بزرگ زیر در کوهپایه های رشته کوه های البرز بوجود آمده اند.(75/0)

1-تهران 2- یزد 3- اصفهان 4- شیراز

9- هر یک از اصطلاحات زیر را تعریف کنید.(4)

الف)نقشه:

ب)آبرفت:

ج) جویبار:

د)دشت:

10- چهار جلگه مهم ایران را نام ببرید.(1)

11- نام دو قلّه ی مهم رشته کوه غربی ایران را نام ببرید.(1)

12- راهنمای نقشه چه کمکی به ما می کند؟(1)

13- مرکز هر یک از استان های زیر را بنویسید.(1)

کردستان( ) خوزستان ( ) خراسان رضوی ( ) لرستان ( )

14- دانش جغرافیا چیست؟(1)

15- توضیح دهید دانشمندان علم جغرافیا چگونه نقشه ی یک منطقه را تهیه می کنند؟(1)

16- جلگه چگونه بوجود می آید؟(1)

17- رودها در چه مناطقی و چگونه بوجود می آیند؟(1)

18- با رسم نقشه ایران محل قرارگرفتن خلیج فارس – دریای خزر – رشته کوه های البرز و استان خراسان رضوی را نشان دهید.(3)

 

 

 

  نوشته شده در  جمعه هشتم آذر ۱۳۹۲ساعت 21:17  توسط عباس رازقندی  | 

به نام یزدان پاک

نام و نام خانوادگی: آزمون بنویسیم - پایه چهارم- نوبت اول

با نوشتن مخالف کلمات داخل پرانتز در هر جمله ، جمله را تغییر بده. (2 نمره)

الف) علی و دوستش نزدیک میدان سوم از هم (جدا شدند)

ب) با توجه به باران و برفی که امسال بارید زمین ها ( سیراب ) شدند.

ج) در فصل بهار زمین لباس (کهنه ی ) خود را عوض می کند.

د) علی همیشه از (سمت راست ) پیاده رو حرکت می کند.

2- به جای کلمات داخل پرانتز کلمه ی مناسب دیگر بنویس. (مترادف) (2 نمره)

الف) دانش آموزان کلاس چهارم بسیار (فعّال) هستند.

ب) استعداد بچّه ها در (کنج ) خانه ها از بین می رفت.

ج) جبّار باغچه بان در کار ( ابداع ) الفبای کرو لال ها کوشش بسیار نمود.

د) لطفاً در مصرف آب ( اسراف ) نکنید.

3- برای هر کلمه دو هم خانواده بنویسید.(2نمره)

علم ( - ) فکر ( - )

مدرسه ( - ) احاطه ( - )

4- با اضافه کردن کلمه ی مناسب به هر کلمه ، یک کلمه ی غیر ساده بساز و برای هر کدام یک جمله بنویس. (2نمره) الف) کار + ..................... = .............................. :

ب) چمن + ...................... = ............................ :

5- برای هر کلمه دو صفت مناسب بنویس.(1 نمره)

کوهستان ( - ) مدرسه ( - )

6- در جمله های زیر هر جا که لازم است- نقطه- ویرگول و هر علامت نگارشی که لازم است بگذارید.(1 نمره)

مادر بزرگ به محض رسیدن قلی او را بوسید و گفت عجله نکن قلی جان هنوز دو روز دیگر وقت داری

7- جمله ی زیر را تا 4 سطر ادامه بده. (2 نمره)

به آرامی روی برف ها راه می رفتم که ناگهان ........

 

 

8- کنایه ی « از چشم من افتاد » یعنی چه ؟ چه موقع از این جمله استفاده می کنیم.(2 نمره)

 

 

9- داستان رنج و گنج را به زبان ساده بنویس.

  نوشته شده در  جمعه هشتم آذر ۱۳۹۲ساعت 21:13  توسط عباس رازقندی  | 

این شعر توسط همکار خوبمان سرکار خانم زینب زارع
از دبستان بنکدار دختران /منطقه کهریزک/ بدستمان رسیده است.

تقدیه به همه ی شما معلمان خوب

شعر مواد / علوم سوم دبستان درس 3

هر چیزی که دور ماست

ماده میگن بچه ها

ماده سه حالت داره

جامد و مایع و گاز

جامدیم و جامدیم

هرجا می ریم ثابتیم

شکل ما عوض نمیشه

چه تو لیوان چه شیشه

مثالهای ما اینه

سنگ و کتاب و شیشه

مایع ایم و مایع ایم

ما دوستای جامدیم

اما یه فرقی داریم

شکل ظرف رو دوست داریم

مثال های ما اینه

شیر و گلاب و آبمیوه

ما گازیم و ما گازیم

هی در حال پروازیم

هر جا که پا می ذاریم

آنجا را پر می سازیم

مثالهای ما اینهاست

دود و بخار و هواست.
  نوشته شده در  جمعه هشتم آذر ۱۳۹۲ساعت 21:6  توسط عباس رازقندی  | 
نویسنده: احمد صمدی - جمعه ۱۳٩٢/٩/۱

سلام معلمین دلسوز ابتدایی

بسیاری از ما به خاطر نبود انگیزه در یادگیری دانش آموزان و نیز مساله ی محتواهای برخی کتب و نیز فضایهای نامناسب کلاس های درس و مسایلی از این درست روبرو هستیم. این موارد خلل زیادی در یادگیری دانش آموزان ایجاد می کند.

با اینکه درس علومبرای بسیاری از دانش آموزان شیرین است ولی بازهم مشکلات زیادی در راه تفیهم مفاهیم بنیادی و پایه در این درس وجود دارد که معلم به تنهایی قادر به حل ان مسایل نیست.

کتاب " تشویق دانش آموزان به آموختن علوم تجربی " بستری از فلسفه ی آموزش علوم در اختیار معام قرار می دهد تا او را متوجه چگونگی درک مفاهیم از علوم توسط بچه ها را فراهم آورد. این کتاب مناسب , توجه معلمان را به رشد علوم در دانش آموزان و نیز چگونگی علاقمند کردن آنان به این درس جذاب بر می انگیزاند.

این کتاب نوشته ی " کریستسن فارمری " و ترجمه ی بهاءالدین رحمانی است که توسط نشر رسش به زیور طبع آراسته گردیده است.

نشر رسش: اهواز خ حافظ ساختمان کتابفروشی رشد ط سوم. تلفن: 2216375

مراکز پخش در تهران : 66492962

خواندن این کناب خوب را به شما معلمان خوب ابتدایی توصیه می کنیم.

موفق باشید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این کتا نوشته " کریستسن فارمری " و ترجمه ی بها
نویسنده: احمد صمدی - جمعه ۱۳٩٢/۸/٢٤

 

 

احادیثی از حضرت سیدالشهداء(ع)

ماخذ : فرهنگ سخنان امام حسین(ع)- نوشته محمد دشتی(ره)

1.بهترین اموال تو آن است که با آن آبروی خود را حفظ کنی.

2.دعوت مومن را اجابت کن و اگر روزه نداری بر سر سفره از
غذاهای او بخور و در غیر اینصورت مقداری بردار و تبرک کن.

3.راستگویی ارزش 
ودروغگویی مانع تکامل روح انسانی است.

4.نرمی و مهربانی و مدارا با کلید مشکلات افراد سرگردان و
بیچاره است.

5.صله رحم سبب خوشحالی روزی فراوان  وطول عمر می شود.

6.ادب آن است که هر کس را مشاهده کردی او را از خود بهتر
بدانی.

7.زیبایی یوسف بخشش ابراهیم شادی و قدرت سلیمان حکمت داود
همه در مشاهده رخسارعلی(ع) میسر است.

8.گاهی که شما را به چیزی هدیه می دهند پاسخ آن را به
نیکوتر از آن بدهید.

9.پرستش خدا به خاطر بهشت تجارت به خاطر ترس بردگی به خاطر
شکر آزادگی و والایی است.

10.کسیکه خدا را آنگونه که سزاوار است پرستش کند خدا بیشتر
از آنچه آرزو و نیاز دارد به او خواهد داد.

11.کسی که لباس مسخره بپوشد در روز قیامت خدا از او روی بر
می گرداند.

12.ترس از خدا سبب رحمت الهی عامل رستگاری و ایمنی در قیامت
است.

13.سلام پیش از احوالپرسی است به کسی که سلام نداده است اجازه
صحبت ندهید کسی که سلام نکند بخیل است.

14.ای مردم زبان از غیبت بازدارید که غیبت لقمه ی سگان دوزخ
است.

التماس دعا.
مطالب قدیمی تر »
  نوشته شده در  جمعه هشتم آذر ۱۳۹۲ساعت 21:2  توسط عباس رازقندی  | 
نویسنده: احمد صمدی - جمعه ۱۳٩٢/٩/۱

سلام معلمین دلسوز ابتدایی

بسیاری از ما به خاطر نبود انگیزه در یادگیری دانش آموزان و نیز مساله ی محتواهای برخی کتب و نیز فضایهای نامناسب کلاس های درس و مسایلی از این درست روبرو هستیم. این موارد خلل زیادی در یادگیری دانش آموزان ایجاد می کند.

با اینکه درس علومبرای بسیاری از دانش آموزان شیرین است ولی بازهم مشکلات زیادی در راه تفیهم مفاهیم بنیادی و پایه در این درس وجود دارد که معلم به تنهایی قادر به حل ان مسایل نیست.

کتاب " تشویق دانش آموزان به آموختن علوم تجربی " بستری از فلسفه ی آموزش علوم در اختیار معام قرار می دهد تا او را متوجه چگونگی درک مفاهیم از علوم توسط بچه ها را فراهم آورد. این کتاب مناسب , توجه معلمان را به رشد علوم در دانش آموزان و نیز چگونگی علاقمند کردن آنان به این درس جذاب بر می انگیزاند.

این کتاب نوشته ی " کریستسن فارمری " و ترجمه ی بهاءالدین رحمانی است که توسط نشر رسش به زیور طبع آراسته گردیده است.

نشر رسش: اهواز خ حافظ ساختمان کتابفروشی رشد ط سوم. تلفن: 2216375

مراکز پخش در تهران : 66492962

خواندن این کناب خوب را به شما معلمان خوب ابتدایی توصیه می کنیم.

موفق باشید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این کتا نوشته " کریستسن فارمری " و ترجمه ی بها
نویسنده: احمد صمدی - جمعه ۱۳٩٢/۸/٢٤

 

 

احادیثی از حضرت سیدالشهداء(ع)

ماخذ : فرهنگ سخنان امام حسین(ع)- نوشته محمد دشتی(ره)

1.بهترین اموال تو آن است که با آن آبروی خود را حفظ کنی.

2.دعوت مومن را اجابت کن و اگر روزه نداری بر سر سفره از
غذاهای او بخور و در غیر اینصورت مقداری بردار و تبرک کن.

3.راستگویی ارزش 
ودروغگویی مانع تکامل روح انسانی است.

4.نرمی و مهربانی و مدارا با کلید مشکلات افراد سرگردان و
بیچاره است.

5.صله رحم سبب خوشحالی روزی فراوان  وطول عمر می شود.

6.ادب آن است که هر کس را مشاهده کردی او را از خود بهتر
بدانی.

7.زیبایی یوسف بخشش ابراهیم شادی و قدرت سلیمان حکمت داود
همه در مشاهده رخسارعلی(ع) میسر است.

8.گاهی که شما را به چیزی هدیه می دهند پاسخ آن را به
نیکوتر از آن بدهید.

9.پرستش خدا به خاطر بهشت تجارت به خاطر ترس بردگی به خاطر
شکر آزادگی و والایی است.

10.کسیکه خدا را آنگونه که سزاوار است پرستش کند خدا بیشتر
از آنچه آرزو و نیاز دارد به او خواهد داد.

11.کسی که لباس مسخره بپوشد در روز قیامت خدا از او روی بر
می گرداند.

12.ترس از خدا سبب رحمت الهی عامل رستگاری و ایمنی در قیامت
است.

13.سلام پیش از احوالپرسی است به کسی که سلام نداده است اجازه
صحبت ندهید کسی که سلام نکند بخیل است.

14.ای مردم زبان از غیبت بازدارید که غیبت لقمه ی سگان دوزخ
است.

التماس دعا.
مطالب قدیمی تر »
  نوشته شده در  جمعه هشتم آذر ۱۳۹۲ساعت 21:2  توسط عباس رازقندی  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM